Pridružite se nam:

OPOZORILO PRED OŠKODOVANJEM JAVNIH FINANC - OBVESTILO ČLANSTVU SPS

 

Datum objave: 24-06-2021

Spoštovane članice in člani, 

 

obveščamo Vas, da je Sindikat policistov Slovenije (SPS) danes, 24. 6. 2021, na ministra za notranje zadeve g. Aleša Hojsa naslovil opozorilo pred oškodovanjem javnih financ v višini več kot pol milijona EUR, ki bo nastalo zaradi neodgovornega ravnanja strokovnih služb MNZ. V nadaljevanju vam pošiljamo poziv, ki je bil posredovan ministru g. Alešu Hojsu.

 

»V Sindikatu policistov Slovenije smo se seznanili, da so bili s strani Urada za organizacijo in kadre MNZ (UOK) zaposlenim v Policiji, MNZ in IRSNZ izdani Sklepi, s katerimi se spreminjajo določbe pogodb o zaposlitvi.

 

Dne 16. 6. 2021 smo Vas preko Vašega pooblaščenca za sodelovanje s sindikati, z dopisom št. 3278/GD-69/2021/1 že opozorili, da so izdani sklepi nezakoniti in Vas pozvali k takojšnji odpravi le-teh. Ker s strani MNZ nismo prejeli nobenega odgovora, temveč se v policijskih enotah nadaljuje z vročanjem sklepov, Vam pošiljamo opozorilo, da bo zaradi takšnega ravnanja, prišlo do naklepnega odškodovanja javnih sredstev, zato Vas ponovno pozivamo, k vzpostavitvi zakonitega stanja.

 

MNZ je kot delodajalec sporne sklepe izdal zaradi sprememb določb Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND), ki se nanaša na stroške dela. MNZ je z izdajo spornih sklepov bistveno presegel določbe KPND v več delih in tako enostransko, brez pravne podlage, posegel v pogodbe o zaposlitvi in tako nezakonito omejil pravice, ki jih zaposlenim zagotavlja KPND, o čemer smo Vas že opozorili.

 

Namreč, izdani sklepi, s katerimi MNZ kot delodajalec posega v pogodbe o zaposlitvi zaposlenih, so nezakoniti, saj za to MNZ nima popolnoma nobene pravne podlage. Skladno z določbami 53. člena Zakona o javnih uslužbencih, lahko delodajalec s sklepom posega v določbe pogodbe o zaposlitvi samo v primerih, ko ima za to izrecno zakonsko podlago v zakonu (npr. premestitev brez soglasja ipd.), kar izhaja tudi iz veljavne sodne prakse (sodba VDSS sodba Pdp 977/2011).

 

Tudi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) jasno in nedvoumno določa, da se podoba o zaposlitvi lahko spreminja le pisno – z aneksom k pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec je izpodbijan sklep izdal enostransko zaradi spremembe Kolektivne pogodbe, s čimer pa je neposredno kršil določbe 51. člena in 52. člena ZDR-1.

 

Delodajalec pravne podlage za izdajo sklepa, ki se izpodbija, nima niti v Zakonu o javnih uslužbencih, ki v 6. odstavku 53. člena jasno in nedvoumno določa: Spremembe zakona, podzakonskega predpisa, kolektivne pogodbe oziroma splošnega akta delodajalca ne vplivajo na pravice in obveznosti javnega uslužbenca, določene s pogodbo o zaposlitvi oziroma sklepom, če se pogodba o zaposlitvi ne spremeni.

 

Vsi izdani sklepi so tako nezakoniti, ker delodajalec nima pravne podlage za takšno ravnanje, temveč bi moral javnih uslužbencem v podpis ponuditi Aneks k pogodbi o zaposlitvi, ki je edini zakoniti pravni akt, ki lahko ob soglasju obeh strank poseže v veljavno pogodbo o zaposlitvi.

 

Sindikat policistov Slovenije Vas je dne 16. 6. 2021, z dopisom št. 3278/GD-69/2021/1 obvestil tudi, da smo članice in člane pozvali k zavrnitvi vročitve sklepov. Ker delodajalec z vročanjem spornih sklepov kljub evidentnim kršitvam zakonodaje nadaljuje, bodo članice in člani SPS pritožbe vložili preko pooblaščenih odvetnikov. Pri tem vas opozarjamo, da bodo zaradi neodgovornega ravnanja MNZ, nastale finančne posledice za javne finance. Namreč, skladno z veljavno odvetniško tarifo št. 14/5 bodo stroški, ki jih bo moral MNZ povrniti, za vsak individualni primer vložene pritožbe, znašali 150 EUR (brez DDV). Glede na število članic in članov SPS, bodo tako javne finance oz. proračunska sredstva oškodovana za več kot pol milijona EUR,, kolikor bodo znašali samo stroški odvetniških storitev.

 

Zato Vas kot predstojnika Ministrstva za notranje zadeve ponovno pozivamo k vzpostavitvi zakonitega stanja, to je takojšnjemu preklicu izdanih sklepov ter izdajo Aneksov k pogodbam o zaposlitvi, ki bodo skladne z Aneksom KPND (Uradni list 88/2021), brez enostranskega poseganja v pravice zaposlenih. Hkrati vas obveščamo, da bomo s pravnimi sredstvi izdane sklepe izpodbijali na vseh sodnih instancah, če bo to potrebno, pri čemer bodo nastali stroški za proračun bistveno višji.

 

Seznanjamo vas, da v kolikor ne bo prišlo do vzpostavitve zakonitega stanja, bomo vložili tudi vsa pravna sredstva, za ugotavljanje kazenske, delovnopravne in odškodninske odgovornosti. SPS ne bo pristajal na izgovore o napačni pravni interpretaciji določb ZJU, saj smo vas na nezakonitost pravočasno in korektno obvestili.

 

Kot predstojnik Ministrstva za notranje zadeve ste dolžni skrbeti za zakonito delovanje organa in z javnimi financami ravnati odgovorno. Zato pričakujemo, da boste nemudoma preprečili oškodovanje javnih sredstev, ki bo nastalo zaradi malomarnega in neodgovornega ravnanja strokovnih služb MNZ. Na nezakonito ravnanje bomo opozorili tudi MJU in Komisijo Vlade za pritožbe iz delovnega razmerja, saj bodo z odločanjem v pritožbenem postopku soodgovorni za nastalo škodo oz. v proračunu Republike Slovenije njeno preprečitev«.

 

 

S spoštovanjem,


                                                                                               mag. Kristjan Mlekuš

                                                                                               Predsednik SPS

Številka:  3278/GD-72/2021/1

Datum :   24.6.2021

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>