Pridružite se nam:

ZAGOTAVLJANJE USTREZNE TEMPERATURE ZRAKA V DELOVNIH PROSTORIH - OBVESTILO ČLANSTVU

Datum objave: 21-06-2021

Spoštovane članice in člani,

v Sindikatu policistov Slovenije, veliko truda in časa namenjamo tudi področju varnosti in zdravja pri delu. Zato se že od samega začetka našega delovanja zavzemamo, da se vsem policistkam in policistom ter ostalim zaposlenim v policiji zagotovi zdravo delovno okolje.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu, še bolj natančno pa Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, določata pogoje glede temperature in kakovosti zraka v delovnih prostorih.

Prav slednji pravilnik določa, da temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati 28 stopinj Celzija.

Z nastopom koledarskega poletja pa se je pričela dvigovati tudi zunanja temperatura zraka, ki posledično pomeni tudi akumulacijo toplote v objektu.

Pozitivna zakonodaja še navaja, da se v primeru, ko se občasno, v delovnih prostorih, pojavljajo temperature višje od 28 stopinj Celzija, delodajalec lahko poslužuje tudi začasnih ukrepov kot so prerazporeditev delovnega časa, pogostejši in daljši odmori med delovnim časom, zagotavljanje ustreznih osvežilnih brezalkoholnih napitkov, zmanjšanje intenzivnosti dela ...

Na delodajalca tako apeliramo, da povsod tam, kjer ni možnosti naravnega prezračevanja in je to potrebno, vzpostavi oziroma uredi umetno prezračevanje delovnih prostorov, ki se lahko opravlja tudi s pomočjo klimatske naprave. Nenazadnje klimatska naprava, ki deluje in  je redno vzdrževana poleg hlajenja zagotavlja tudi čistejši zrak v prostoru.

Hkrati pa predlagamo še, da se v primeru, če ni možnosti ureditve umetnega prezračevanja prostorov, delavcem z ostalimi ukrepi, zagotovi zdravo delovno okolje.

Tovrstno ukrepanje pa naj velja tudi za vse tiste, ki delo opravljajo na terenu oziroma so njihova delovna mesta na prostem, in sicer v smislu da se jih po nepotrebnem ne izpostavlja ekstremnim vremenskim vplivom.

 

Z odličnimi pozdravi.

                                                                                   

 

                                                                                               Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

 

Številka:  3353/OB-2/2021/1

Datum :   21. 6. 2021

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>