Pridružite se nam:

PREMIK IZPLAČILNEGA DNE IZ IZPLAČILO POSAMEZNIH DODATKOV - OBVESTILO ČLANSTVU

Datum objave: 18-06-2021

Na Sindikat policistov Slovenije (SPS) se je obrnilo več članic in članov ter drugih zaposlenih, ki so nas zaprosili za pregled pravilnosti obračuna plače in drugih prejemkov ob premiku izplačilnega dne v mesecu juniju 2021.

 

S tem v zvezi vas obveščamo, da smo pri pregledu plačilnih list ugotovili, da ne gre za sistemski problem, temveč se napake pojavljajo v posameznih enotah pri posameznih postavkah (dodatki, prevozni stroški, ipd.)

 

Po naših ugotovitvah je verjetno v posameznih policijskih enotah prišlo do očitne napake pri dodatkih in stroških dela, ki so bili v aplikacijo ISPP oz. MFERAC vneseni v mesecu maju 2021. V enem primeru smo tudi ugotovili, da je bil dodatek za povečan obseg dela iz naslova sodelovanja pri posebnem projektu (t.i. schengenski dodatek) izplačan korektno za mesec april in maj 2021, medtem ko je bil dodatek za povečan obseg dela po sporazumu 2012 (POD2012) izplačan le za mesec maj 2021, ne pa tudi za mesec april. Prav tako ugotavljamo, da je v nekaterih PU verjetno prišlo do napak pri obračunu prevoznih stroškov in regresa za prehrano (ena PU naj bi zaposlene o napaki že obvestila.

 

Vse članice in člane zato pozivamo, da natančno preverijo posamezne postavke na plačilnih listah in sicer da vsebujejo obračun dodatkov za april in maj 2021 ter pri vodstvu enot oz. administraciji preverijo pravilnost obračuna potnih stroškov in regresa za prehrano v aplikaciji ISPP (na plačilnih listah stroški dela namreč niso prikazani ločeno po mesecih, ampak jih je potrebno pregledati »ročno« v aplikaciji ISPP).  

 

O morebitnih napakah obvestite svoje sindikalne zaupnike oz. regionalne predstavnike.

 

Sindikat policistov Slovenije delodajalca sproti obvešča o zaznanih napakah, prav tako smo že posredovali pobudo MNZ, da natančno preverijo ustreznost in natančnost prenosa podatkov, ki so bili v ISPP vneseni že v mesecu maju 2021.

 

O nadaljnjih ugotovitvah vas bomo tudi ažurno obveščali.


S spoštovanjem,

 

                                                                                               mag. Kristjan Mlekuš

                                                                                               Predsednik SPS

Številka:  3278/OBC-52/2021/1

Datum :   16.6.2021

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>