Pridružite se nam:

PREMIK IZPLAČILNEGA DNE IZ IZPLAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO TER REGRESA ZA PREHRANO

Datum objave: 14-06-2021

Obveščamo vas, da se je na Sindikat policistov Slovenije (SPS) obrnilo več članic in članov ter drugih zaposlenih v zvezi pravilnosti obračuna stroškov prevoza na delo in iz dela ter regresa za prehrano ob premiku izplačilnega dne. Zaradi več nejasnosti, smo na delodajalca (MNZ) naslovili spodnje zaprosilo:

 

Na SPS so se zaposleni obrnili zaradi nejasnosti pri prehodu iz akontativnega načina obračuna stroškov prevoza in regresa za prehrane, saj so na plačilnih listih izkazani samo zneski, brez ustreznih pojasnil. Posamezni člani so nam plačilne liste poslali tudi na vpogled, pri čemer izstopajo nenavadno nizki zneski pri potnih stroških in regresu za prehrano. Skladno z določili aneksa KPND bi moral prehod pri zamiku izplačilnega dne 14.6.2021, vsebovati obračun potnih stroškov po dejanskih prihodih v mesecu maju 2021 (regres za prehrano pa po dnevih prisotnosti na delu) ter poračun za mesec april 2021. Gibanje posameznih izplačil prikazujemo na primeru zaposlenega, ki se je zaposlil 1.1.2020 v spodnji tabeli.

 

DATUM IZPLAČILA

PLAČA ZA

AKONTACIJA PS/RP

PORAČUN PS*/RP**

OBRAČUN DEJANSKIH PS*/RP**

1.10.2020 (zaposlitev)

0

0

0

 

5.11.2020

10/2020

10/2020

0

 

4.12.2020

11/2020

11/2020

10/2020

 

5.1.2021

12/2020

12/2020

11/2020

 

5.2.2021

1/2021

1/2021

12/2020

 

5.3.2021

2/2021

2/2021

1/2021

 

5.4.2021

3/2021

3/2021

2/2021

 

5.5.2021

4/2021

4/2021

3/2021

 

14.6.2021

5/2021

0

4/2021

5/2021

14.7.2021

6/2021

0

0

6/2021

*PS=potni stroški (stroški prevoza na delo in iz dela

**RP=regres za prehrano

 

 

Glede na navedeno, smo pri pregledu plačilnih list posameznih zaposlenih, ki npr. v mesecu aprilu niso imeli odsotnosti (ni bilo bistvenega odstopanja od že prejete akontacije 5.5.2021), ugotovili, da so prejeli obračun potnih stroškov ter regresa za prehrano v zneskih, ki bistven odstopajo od povprečnih izplačil, ki so jih prejemali ves čas. Glede na to, da bi se morala akontacija obeh postavk za mesec maj 2021 zgolj »pretvoriti« v obračun po dejanski prisotnosti v maju 2021, bistvenih oz. večjih odstopanj ne bi smelo biti. Izjeme so seveda primeri, ko je zaposleni prejel akontacijo obeh postavk za april 2021 (izplačilo 5.5.2021), hkrati pa je bil v tem mesecu (in tudi maju) odsoten in pride pri poračunu ob prehodu na nov sistem do zmanjšanega zneska, pa vendarle bistvena odstopanja beležimo tudi pri zaposlenih, ki so bili v aprilu in maju 2021 ves čas prisotni.

 

Na pogajanjih Vlade in sindikatov javnega sektorja smo ravno predstavniki SPS dne 14.5. in 17.5.2021 (zadnja dva kroga pogajanj) Vladno pogajalsko skupino opozarjali na morebitne težave pri povračilu stroškov dela (potni stroški, regres za prehrano) v mesecu premika izplačilnega dne.

 

Glede na usmeritve, ki so jih prejele policijske enote, so le te morale podatke za obračun vnesti do 2.6.2021 do 19.00 ure, nakar se je izvedel prenos v sistem MFERAC. Obračun akontacije (4/2021) in poračuna (3/2021) so policijske enote v ISPP vnašale že v mesecu maju 2021, zato dopuščamo možnost, da je pri vnosu podatkov zaradi spremembe prišlo do kakšne napake.

 

Zato smo na podlagi določb Kolektivne pogodbe za policiste MNZ zaprosili za podajo ustreznih pojasnil:

-      ali so pri plači za maj 2021 (izplačilo 14.6.2021) obračunani stroški prevoza na/iz dela v obliki dejanske prisotnosti za mesec maj

-      ali so pri plači za maj 2021 (izplačilo 14.6.2021) izvedeni poračuni stroškov dela za mesec april glede na razmerje med prejeto akontacijo (5.5.2021) in odsotnostjo v mesecu aprilu

-      na kakšen način se je že izdelan obračun v ISPP (akontacija za maj in poračun za april 2021) v mesecu maju spremenil in ali je morebiti prišlo do »dvojnega uvoza podatkov«, torej poleg teh obračunov tudi obračuni, ki so morali biti vneseni do 2.6.2021

-      na kakšen način lahko posamezni zaposleni preverijo ustreznost obračunov

-      ali lahko pričakujemo podajo splošnega pojasnila za zaposlene, saj trenutno vlada velika zmeda zaradi tega vprašanja

 

 

Po prejemu odgovora vas bomo o tem nemudoma seznanili!

 


S spoštovanjem,

 

                                                                                               mag. Kristjan Mlekuš

                                                                                               Predsednik SPS

Številka:  3278/OBC-50/2021/1

Datum :   12.6.2021

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>