Pridružite se nam:

VABILO NA VOLILNI KONGRES SINDIKATA POLICISTOV SLOVENIJE

Datum objave: 07-06-2021

Spoštovani!

 

Vljudno vas vabimo na Redni (Volilni) Kongres Sindikata policistov Slovenije, ki bo v ponedeljek, 28. junija 2021, ob 10.00 uri v kongresnem centru Hotela Thermana Park Laško,  Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško.

 

Svet Sindikata policistov Slovenije je na podlagi obveznosti, ki izhajajo iz Statuta in trenutne epidemiološke situacije sprejel odločitev, da se volilni Kongres, ki je bil zaradi epidemije COVID-19 že trikrat odpovedan, izvede v večji kongresni dvorani, ki  omogoča sprejetje vseh veljavnih epidemioloških ukrepov.

 

Predlagan dnevni red:

 

  9.15  - 10.00   Registracija udeležencev

10.00  - 10.15   Otvoritev Kongresa SPS, pozdravna beseda predsednika in ostalih gostov,   volitve delovnega predsedstva, verifikacijske komisije in overovateljev zapisnika, potrditev dnevnega reda

10.15 – 10.30   Predstavitev nujnih sprememb Statuta zaradi epidemije COVID-19 in potrditev le-teh na Kongresu( predlog Sveta 32787SVET-22/2020/1)

10.30  - 11.00   Poročilo volilne komisije o volitvah predsednika in regionalnih predstavnikov SPS, podelitev potrdil o izvolitvi, predstavitev izvoljenih predstavnikov

11.00  - 11.15   Poročilo o delu Senata med dvema Kongresoma

11.15  - 11.20   Napoved volitev v Senat, navodila udeležencem

11.20 – 12.00   Volitve v senat

12.15  - 12.45   Razglasitev rezultatov volitev v senat

12.45  – 13.30   Spremembe in dopolnitve Statuta SPS (predlog Sveta 3278/SVET-22/2020/1) ter drugi prispeli veljavni predlogi                    

13.30  -  14.00  Zaključek Kongresa

 

  

Vsi člani, ki se nameravajo udeležiti Kongresa in želijo uveljaviti pravico do sindikalnih ur (8 ure delovne obveze) na dan Kongresa naj to sporočijo svojim regionalnim predstavnikom na njihov elektronski naslov najkasneje do 14. 6. 2021. Na podlagi prispelih prijav bo Sindikat policistov Slovenije seznam za vse udeležence izdal Sklep o koriščenju sindikalnih ur iz naslova dela v organih sindikata. Sklep bo pred Kongresom pravočasno posredovan delodajalcu in neposrednim nadrejenim. Sindikat je v skladu z določbo 22.n člena KPP dolžan delodajalcu po udeležbi predložiti dokazilo o dejanski udeležbi. Podpisana lista prisotnosti je pogoj za priznanje sindikalnih ur.

 

Kongres bo potekal ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-COV2, ki bodo veljavni na dan Kongresa. Vsi udeleženci se predhodno seznanijo z veljavnimi ukrepi na spletni strani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2. Vsak udeleženec mora ob registraciji predložiti pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev, skladno z veljavnimi ukrepi ter vprašalnik, ki je v prilogi tega vabila.

 

V času Kongresa je potrebno upoštevati  minimalno varnostno razdaljo med udeleženci ter vsa higienska priporočila NIJZ. (v vseh prostorih bo ves čas obvezna uporaba lastne zaščitne maske, tako ob prihajanju in odhajanju v dvorano, kot med samo prireditvijo, na voljo bodo razkužila ter zagotovljen sedežni red, ki bo upošteval veljavne ukrepe, merjenje telesne temperature, ipd.). Prikazi dodatnih ukrepov bodo izobešeni na vidnem mestu ob vstopu in na več vidnih mestih v kongresno dvorano. Vse ukrepe higienskih priporočil NIJZ bo upošteval tudi ponudnik kongresnega centra Thermana Park Laško za maksimalno zaščito in varnost.

 

Prosimo vas, da vsi tisti, ki se nameravate udeležiti kongresa  seznanite z vsemi splošnimi in dodatnimi ukrepi za zaščito pred okužbami z novim korona virusom na spletni strani:  https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-zvirusom-sars-cov-2019.

 

Hkrati vas obveščamo, da skladno s 1. alinejo 1. odstavka 21. člena Statuta SPS, Kongres sprejema, spreminja ali dopolnjuje določbe Statuta. Skladno z navedeno določbo lahko članice in člani podajo pobudo za spremembo in dopolnitev Statuta. Pobude je potrebno oddati najkasneje do 14. 6. 2021 in sicer v amandmajski obliki in sicer na elektronski naslov info@sindikat-policistov.si. Vse, do roka prejete pobude bodo uvrščene na dnevni red Kongresa. Svet SPS je že sprejel predlog sprememb Statuta (predlog Sveta 3278/SVET-22/2020/1), ki vam ga pošiljamo v seznanitev.

 

Prav tako vas obveščamo, da je skladno z aktom o razpisu volitev v SPS ter določbami Statuta in Pravilnika o volitvah in imenovanjih, možno vložiti kandidaturo za volitve v Senat še eno uro pred pričetkom Kongresa, torej med 9.00 in 10.00 uro 28. 6. 2021 pri Volilni komisiji SPS na prireditvenem prostoru.

 

 

 Brezplačno zunanje parkiranje je pred hotelom, v garažni hiši je parkiranje plačljivo.

 

 

Za vaše razumevanje se vam zahvaljujemo!

 

 

 

Lep pozdrav,

                                                                                              Mag. Kristjan Mlekuš

PREDSEDNIK SPS

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>