Pridružite se nam:

VLADA SPREJELA DOGOVOR O ZVIŠANJU STROŠKOV DELA – DODATNO OBVESTILO

Datum objave: 28-05-2021

Spoštovane članice in člani Sindikata policistov Slovenije in ostali zaposleni!

 

Obveščamo vas, da smo bili s strani MJU pisno obveščeni, da je Vlada RS danes, 27.5.2021 sprejela Dogovor ki se nanašala na odpravo varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov dela (potni stroški, dnevnice, prehrana pri delu, ipd.). Podpis dogovora bo potekal jutri, 28.5.2021.

 

S podpisom navedenega Dogovora bodo od 1.6.2021 za zaposlene javne uslužbence višji nekateri stroški dela:

 

 1. Regres za letni dopust bo izplačan 4.6.2021 v višini 1050 €
 2. regres za prehrano med delom se dvigne na 4,30 evra (sedaj 3,99 €) za dan prisotnosti, regres za prehrano pripada vsem javnim uslužbencem, ki so prisotni na delu najmanj s polovičnim delovnim časom
 3. nadomestilo za ločeno življenje ostane enako kot do sedaj in se ne spreminja
 4. povračilo stroškov na službenem potovanju v državi (dnevnice): nad 12 ur: 21,39 EUR (sedaj 16 €); 8-12 ur: 10,68 EUR (sedaj je ni); in dnevnice 6-8 ur v višini 5,15 € (sedaj je ni)
 5. kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene znaša 30% cene motornega bencina (sedaj 18%)
 6. regres za letni dopust bi v letu 2021 znašal 1050 € (sicer bo 1024,24 €)
 7. pri solidarnostnih pomočeh se ohrani  cenzus glede minimalne plače pri primerih, kot velja sedaj, predlaga pa višji cenzus za člane sindikatov pri teh primerih, in sicer 140 % minimalne plač
 8. terenski dodatek ostane v sedaj veljavni višini - 21 % dnevnice za službeno potovanje v državi nad 12 ur (s tem da se dviga višina dnevnice iz 16 na 21,39 €)
 9. potni stroški: povračilo stroškov kilometrine v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov, vendar v znesku izplačila ne manj kot 30 evrov; če javni uslužbenec predloži dokazilo o nakupu imenske mesečne vozovnice (javni prevoz), se mu povrnejo stroški v višini cene te vozovnice; pri ostalih določbah glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela ni sprememb (pogoj 2 km, najkrajša pot, itd.)
 10. vrednost plačnih razredov plačne lestvice se usklajuje v skladu s 5. členom ZSPJS, pri čemer se vladna in sindikalna dogovorita, kakšna mora biti vrednost določenih makroekonomskih kazalnikov, da se izvede prva uskladitev (odstotek gospodarske rasti)
 11. ostalo: nagrade študentom in dijakom za opravljanje prakse, usklajevanje zneskov z rastjo cen (za regres za prehrano, dnevnice,…ipd).

 

Navedene spremembe stopijo v veljavo s 1.6.2021.

 

S spoštovanjem,


                                                                                               mag. Kristjan Mlekuš

                                                                                               Predsednik SPS

Številka:  3278/OBC-43/2021/1

Datum :   27.5.2021

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>