Pridružite se nam:

SPS - SKLEP O DOLOČITVI DEL IN NALOG, KI SE OPORAVLJAJO V NEVARNIH POGOJIH DELA - OBVESTILO ČLANSTVU

Datum objave: 24-05-2021

Dne 18. 5. 2021 smo na e-poštni naslov info@sindikat-policistov.si prejeli v mnenje, v zvezi navedeni dopis, vključno z osnutkom pripravljenega Sklepa, in sicer v skladu z določili 26. člena Zakona o javnih uslužbencih.

 

V Sindikatu policistov Slovenije smo osnutek Sklepa proučili in delodajalcu podali spodaj zapisano mnenje:

 

»V Sindikatu policistov Slovenije vas seznanjamo, da je po našem mnenju osnutek predlaganega sklepa v nasprotju z določili Kolektivne pogodbe za javni sektor (v nadaljevanju KPJS). Osnutek je identičen osnutku iz maja 2020, na katerega smo že podali negativno mnenje, zaradi predhodnega ignoriranja mnenja o sklepu pa smo tudi že sprožili kolektivni spor, ki se pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani vodi pod opr. št. X Pd 863/2020.

 

Tudi na tokrat predloženi osnutek podajamo NEGATIVNO MNENJE, saj menimo, da so vsi javni uslužbenci za celoten delovni čas v času epidemije do le tega upravičeni in ne le v določenem deležu. 

 

Tako se očitno še naprej sklicujete na razlago KPJS, ne glede na dejstvo, da je komisija za razlago kolektivne pogodbe presegla mejo dopustne razlage, saj je z njo neposredno posegla v vsebino določila kolektivne pogodbe.  Vsebina KPJS je bila dogovorjena med partnerji, in sicer vlado na eni strani ter socialnimi partnerji na drugi strani. Nedopustno je, da je komisija posegla v vsebino KPJS in določitev kriterijev prepustila zgolj in samo delodajalcu, ki sedaj enostransko določa deleže, negativno mnenje sindikata pa ne upošteva in ga v celoti ignorira. To enostavno pomeni, da je na tej točki padel socialni dialog, in prihaja do enostranskih arbitrarnih odločitev.

Dodajamo še, da KPJS določa, da se javnemu uslužbencu prizna dodatek za čas, ko dela v nevarnih pogojih, kar pomeni, da pavšalna določitev, v konkretnem primeru izražena v določenih odstotkih (%) ur od celotnega efektivnega delovnega časa, prav tako krši določila kolektivne pogodbe, saj jih s tem oži. Kot nevarne pogoje KPJS namreč določa rizične razmere – epidemijo, kar pomeni, da tukaj ni nobenega dvoma, da so tu zajete vse dejansko opravljene oziroma efektivne ure celotnega delovnega časa.

Poleg tega pa iz posredovanega sklepa tudi ni razvidno, kaj sploh je bilo merilo oziroma kaj sploh so bili kriteriji za določitev posameznega odstotka od vseh dejansko opravljenih ur (zakaj npr. 50 % in ne 45 %, zakaj npr. 70 % in ne 80 %, ipd.).  Predlagani sklep oziroma njegova vsebina je nepreverljiva, v nasprotju z dejanskim stanjem, ter že iz tega razloga nezakonita. Poleg tega posebej nasprotujemo in dajemo izrecno negativno mnenje dodatnemu ožanju pravice do določanja višine navedenega dodatka, in sicer v odstotku delovnega časa posameznega javnega uslužbenca, ki je s predlaganim sklepom celo še dodatno znižan v primerjavi s trenutno veljavnim sklepom, pa ni niti navedenih razlogov za tako odločitev.«

 

Z odličnimi pozdravi.  

                                                      

 

                                                                                               Sebastjan Korošec

                                                                                               Generalni sekretar SPS

Številka:  3643/OBC-41/2021/1

Datum :   22.5.2021

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>