Pridružite se nam:

ODZIV SPS NA PODPISAN STAVKOVNI SPORAZUM MED PSS IN VLADO - OBVESTILO ČLANSTVU

Datum objave: 12-05-2021

Spoštovani!

 

V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) smo se seznanili z vsebino podpisanega Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Policijskim sindikatom Slovenije, ki sta ga sklenila v ponedeljek, 10. 5. 2021.

 

V Sindikatu policistov Slovenije do podpisanega sporazuma izražamo zadržanost, saj se bo učinke le-tega lahko ustrezno ocenjevalo le ob popolni uveljavitvi sporazuma v praksi. Do sedaj smo bili namreč priča številnim podpisanim sporazumom, ki pa so bili čez čas predmet različnih interpretacij in izigravanj. Se nam pa na podlagi proučitve določb sporazuma postavljajo določena vprašanja, ki do sedaj niso bila pojasnjena s strani podpisnikov:

 

-      Kako se bo realiziralo dvig  dveh izhodiščnih plačnih razredov za policiste, ki so bili obljubljeni ob začetku stavke?

-      Ali gre pri dodatku za posebne obremenitve zgolj za nekoliko »popravljeno« porazdelitev sredstev v višini 15 MIO EUR, ki so bile zagotovljene v proračunu v okviru t.i. schengenskega dodatka oz. ali so zagotovljena dodatna sredstva za dvig plač?

-      Ali bodo vsi zaposleni z realizacijo stavkovnega sporazuma finančno pridobili in v kolikšnem znesku glede na današnje stanje?

-      Koliko zaposlenih bo občutilo razliko pri plači in kakšne bodo te razlike?

-      Ali se s podpisom sporazuma podpisniki odpovedujejo izstopu iz enotnega plačnega sistema?

-      Ali se podpisniki s tem odpovedujejo ureditvi kariernega sistema v policiji oz. se ga bo lahko uredilo zgolj v okviru obstoječega enotnega plačnega sistema, kar je po našem mnenju nemogoče ustrezno urediti?

-      Ali in kakšne so ustrezne varovalke za preprečitev morebitnega izigravanja sporazuma?

 

 

O napredovanju policistov, ki so bili prevedeni v 6. tarifno skupino v letu 2018 smo v SPS vložili veliko truda, da bi prišlo do realizacije, pa nas je ravno PSS ostro napadel, zato spremembo Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede pozdravljamo. SPS je zaradi spremenjene sodne prakse na centralnih pogajanjih javnega sektorja ki so potekali 11. 9. 2019 (Zapisnik seje pogajalske komisije št. 0100-26/2019, 16. 9. 2019), podali pobudo, glede večkratnega (ne le premik) preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje (konkretno ravno tudi navedene določbe Uredbe), da ne bi prišlo do oškodovanja policistov, ki so bili prevedeni v VI. Tarifno skupino 30. 6. 2018. Zaradi neodzivnosti takratne Vlade je SPS dne 3. 1. 2020 tudi formalno vložil na MJU predlog za spremembo vprašanja napredovanj. Na predlog SPS so se takrat v PSS sicer odzvali zelo ostro, surovo in žaljivo do Sindikata policistov Slovenije z dokumentom št. PSS-15/2020-4, vendar kljub vsemu navedeno rešitev pozdravljamo, saj v prvo vrsto postavljamo interes policistov, ne glede na to kdo je spremembo izpogajal. Se pa ob branju določb sporazuma kljub temu poraja vprašanje, ali bo problematika napredovanj urejena celostno ali zgolj delno. Zgolj praksa bo pokazala, ali bo to omogočilo napredovanje zaposlenim, ki so bili prevedeni 30. 6. 2018, saj sami zaenkrat vpogleda v »drobni tisk« dogovora v sporazum med PSS in Vlado, nimamo.

 

Po proučitvi podpisanega stavkovnega sporazuma med PSS in Vlado RS izražamo skrb nad določbo sporazuma, da se z realizacijo podpisanega šteje, da so uresničeni vsi dosedanji stavkovni sporazumi.

 

Ocenjujemo, da se bo realna vrednost podpisanega sporazuma pokazala, ko bodo uslužbenci na podlagi dogovora, razvrščeni v višje PR in bo zaradi specifike našega poklica sprejeta Kolektivna pogodba ter realiziran izstop iz enotnega plačnega sistema javnega sektorja.

 

Spomnimo, da je PSS leta 2000 podpisal sporazum, ko smo policisti izgubili beneficirano delovno dobo, v letu 2008 pa ob prehodu na enotni plačni sistem pristal na izenačenje vseh uniformiranih poklicev z razvrstitvijo v 21 PR, čeprav je vladna stran takrat bila pripravljena policiste razvrstiti v (vsaj) 23 PR. Iskreno upamo - v dobro vseh zaposlenih, da se zgodovina ne bo ponovila nikoli več in bo tokrat podpisan sporazum zaposlenim omogočil več in boljše za opravljeno delo.

 

 

 

S spoštovanjem,

 

                                                                                               mag. Kristjan Mlekuš

                                                                                               Predsednik SPS

Številka:  3278/OBC-34/2021/1

Datum :   12. 5. 2021

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>