Pridružite se nam:

POSLANICA SINDIKATA POLICISTOV OB 1. MAJU, PRAZNIKU DELA!

Datum objave: 01-05-2021
Spoštovane kolegice in kolegi!

Pred nami je 1. maj, mednarodni praznik dela, praznik, ki nam ne sme pomeniti samo še en »dela prosta dan«, temveč ga moramo dojemati kot dan, ki ga praznujemo kot svojega, »delavskega«. Tudi danes pravice iz delovnega razmerja niso samoumevne, niso nekaj kar nam je podarjeno, temveč so rezultat našega boja za pravičnejši položaj zaposlenih. Mnogo pravic je zapisanih, a se iz takšnih ali drugačnih razlogov ne izvršujejo. Mnogo je tudi takšnih, ki jih bomo morali še izboriti. In na tej poti sindikati naletimo na mnogo ovir, zato pa potrebujmo podporo naših članov in vseh zaposlenih, da lahko uspemo v dobro vseh nas.

Predstavniki Sindikata policistov Slovenije naše poslanstvo zastopati policiste, opravljamo z veliko častjo in predanostjo. Vsi smo namreč policisti in smo na lastni koži občutili in občutimo kako težaven in nevaren je naš poklic. Biti policist ni smo poklic, to je poslanstvo! In biti policist ter opravljati policijsko delo ni in ne more biti primerljivo z nikomer drugim. Ob tej priložnosti bi se tudi radi zahvalili vsem članicam in članom za vašo trdno in zvesto podporo, kar nam daje dodatno motivacijo za nadaljnje delo.

Policistke in policisti smo tudi v teh težkih časih, ko je med nas zasejala najhujša zdravstvena kriza zadnjih sto let, pokazali in dokazali, da se državljanke in državljani lahko vedno zanesejo na nas in nas dojemajo kot najtrdnejši steber varnosti in pravičnosti. Kljub poskusom diskretitacije našega dela v teh izjemnih časih, je zaupanje javnosti še vedno na izredno visokem nivoju in je plod naše požrtvovalnosti in poštenosti. Vsakdo, ki je kadarkoli potreboval našo pomoč, smo mu jo brez odlašanja ponudili in to požrtvovalnost ljudje cenijo in spoštujejo. Tudi zadnji primeri preprečitve najhujših kaznivih dejanj, katerim v Sloveniji še nismo bili priča dokzaujejo, da smo pri svojem delu profesionalni in smo prvi branik varnosti v Sloveniji.

Na področju varovanja pravic zaposlenih v policiji so bili v preteklosti narejeni pomembni premiki. Z vodstvom Policije in MNZ trenutno poteka korekten in konstruktiven socialni dialog, vendar bomo, tako kot vedno doslej, vsakega akterja sodili po dejanjih in ne po besedah. Varstvo pravic zaposlenih v MNZ je trenutno na visokem nivoju in v SPS bomo kot trden in odločen socialni partner vztrajali na doslednemu spoštovanju pridobljenih pravic. Mnogo pravic pa bo potrebno še izboriti, med našimi prioritetami pa so v prvi vrsti uveljavitev še ureditev ustrezne diferenciacije poklica policist, ureditev področja potnih stroškov, zmanjšanje obremenjenosti zaposlenih zaradi kadrovske podhranjenosti.

Največ kršitev pravic iz delovnega razmerja še vedno zaznavamo na individualni ravni, ko so zaradi kršitev predpisov oškodovani posamezni zaposleni. SPS bo vedno ohranil individualni pristop do svojih članov in vsakemu nudil brezplačno zaščito, pomoč in pravno zastopanje. Žal pa vse prepogosto ugotavljamo, da zaposleni, ki so deležni takšnih obravnav, vse pogosteje trpijo tudi zaradi poslabšanja zdravstvenega in psihičnega stanja. In ravno ta segment bo ena naših prioritet v prihodnosti. Vse prepogosto namreč od naših članov slišimo, da »je sindikat edini, ki jim v težkih trenutkih stoji ob strani«!
Človek je temelj vsake organizacije in največji kapital, ki ga imajo delodajalci, zato je potrebno ta kapital bogatiti in negovati!

Spoštovane članice in člani Sindikata policistov Slovenije, kolegice in kolegi v Policiji ter Ministrstvu za notranje zadeve in IRSNZ, čestitamo vam ob 1. maju – prazniku dela z željo, da delo končno dobi svojo pravo vrednost in da se ohrani kot temeljna vrednota tako za družbo kot človeka, ki omogoča dostojno in svobodno življenje. Za vašo dosedanjo in prihodnjo podporo se vam iskreno zahvaljujemo z zagotovilom, da bomo nadaljnje delo opravljali po najboljših močeh in v korist vseh zaposlenih!

Vsem želimo, da prihajajoče praznike preživite mirno in prijetno v krogu najbližjih. Tistim, ki pa morate tudi na praznične dni opravljati svoje naloge pa, da le ti minejo čim bolj mirno! In naj bo vedno na prvem mestu vaša varnost in zdravje!

Kristjan Mlekuš
Predsednik SPS

Datum: 30. 4. 2021

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>