Pridružite se nam:

IZRABA IN OBRAČUN LETNEGA DOPUSTA NA PODLAGI PETEGA ODSTAVKA, 20. ČLENA KPP - OBVESTILO ČLANSTVU SPS

Datum objave: 20-04-2021

Spoštovane članice in člani SPS.

 

Na Sindikat policistov Slovenije (SPS) se je s prošnjo po pomoči obrnil član, ki je bil kot policist razporejen v nočno 12 urno izmeno, in sicer bi moral z delom nastopiti v soboto ob 18.00 in ga končati v nedeljo zjutraj ob 6.00. Po razporedu pa je bil nato v nedeljo pisan kot prost. Glede na to, da pa je takrat zaradi osebnih okoliščin, nujno potreboval prost dan, z neposredno nadrejenim, pa se ni uspel dogovoriti glede zamenjave službe, se je odločil da bo izkoristil pravico do izrabe letnega dopusta, in sicer na podlagi petega odstavka, 20. člena Kolektivne pogodbe za policiste. Težava pa je nastopila v trenutku, ko mu je nadrejeni, skladno z razlago pristojne Službe direktorja PU in dopisa UOK, za zgoraj navedeno odsotnost, vzel in obračunal kar dva dni letnega dopusta.

 

Zaradi navedenega dejstva je bilo na MNZ UOK naslovljeno dodatno zaprosilo za takšno ravnanje, vključno z argumenti SPS, da tako postopanje ni utemeljeno niti zakonsko pravilno.

 

Na podlagi prejetih odgovorov s strani Ministrstva za Javno Upravo ter Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti je nato MNZ v svojem odgovoru med drugim zapisal:

 

»Upoštevaje vse zgoraj navedeno glede izrabe dni letnega dopusta v primeru 12-urnih nočnih izmen oziroma delovnikov, ki se pričnejo na en dan in končajo na drug koledarski dan, menimo, da je bistveno, kdaj se je posamezni delovnik pričel in ne morebitni dan, ko se je tak delovnik končal, kar pomeni, da policist izrabi le en dan letnega dopusta (vendar preračunano glede na 12-urni delovnik!). Npr. policist, ki naj bi v skladu z razporedom dela opravljal delo v soboto od 18. ure do nedelje do 6. ure, nato pa v soboto izrablja letni dopust, izrabi le en dan letnega dopusta, in sicer za sobotni delovnik (ki je sicer trajal do nedelje)«.

 

Na podlagi prejeta odgovora UOK MNZ tako ugotavljamo, da le-ta v celoti sledi argumentaciji SPS, in sicer da se za primer predhodno opisane odsotnosti koristi oziroma porabi samo en dan letnega dopusta, enako pa je tudi z obračunom, in sicer se delavcu za odsotnost, ne glede na to, da dela v 12 urni izmeni, obračuna samo 8 ur, saj je to enakovredno enemu dnevu letnega dopusta in je le na ta način obravnavan enako, kot ostali zaposleni, ki primarno delajo 8 ur na dan.

 

Tu dodajamo še, da bi delodajalec lahko zahteval izrabo dveh dni letnega dopusta le v primeru, če bi policist delal npr. dve nočni izmeni zapored (sobota 18.00 – 06.00 in nedelja 18.00 – 06.00).

 

Članice in člani SPS, ki imajo morebiti še dodatna vprašanja, povezana z navedeno tematiko, pa se lahko obrnejo na svoje regionalne predstavnike oziroma njihove namestnike ali pa na elektronski naslov projektna@sindikat-policistov.si.

 

Z odličnimi pozdravi.

 

 

                                                                                               Sebastjan Korošec

Številka:  3643/OBC-30/2021/1                                            generalni sekretar SPS

Datum :  20. 4. 2021

 

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>