Pridružite se nam:

KORIŠČENJE LETNIH DOPUSTOV DO KONCA LETA 2021 - OBVESTILO ZA ČLANSTVO

Datum objave: 19-04-2021

Spoštovane članice in člani SPS in vsi zaposleni v policiji, MNZ ter IRSNZ.

 

Sindikat policistov Slovenije je bil s strani večjega števila članov obveščen, da jim v mesecu maju in juniju 2021, ne bo odobreno koriščenje preostalega letnega dopusta iz leta 2020, in sicer iz razloga delovnih potreb.

Zaradi navedenega vas obveščamo, da na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: ZIUPOPDVE), lahko delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti preostanka letnega dopusta iz leta 2020 v rokih, ki jih določa ZDR-1, ta letni dopust izrabi najkasneje do 31. 12. 2021.

Pri tem vas opozarjamo, da prenos letnega dopusta iz leta 2020 ni avtomatična pravica javnega uslužbenca, ampak je pravica izrabe preostanka letnega dopusta za leto 2020, do 31. 12. 2021, odvisna od dejanskih, izjemnih okoliščin konkretnega primera, se pravi nujnih potreb povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali posledic epidemije COVID-19, zaradi katerih je bila javnemu uslužbencu izraba prenesenega dela letnega dopusta iz leta 2020 pisno prepovedana.

Pripominjamo še, da javni uslužbenci letni dopust izrabijo v dogovoru z nadrejenim oziroma vodjo enote, v kateri opravljajo delo.

Zaradi napisanega vas opozarjamo, da v kolikor imate še neizrabljen določen del letnega dopusta za leto 2020 in ga želite koristiti, da ga čim prej najavite pisno, in sicer z oddajo elektronske najave izrabe letnega dopusta (v KADRIS) ali oddajo obrazca PERS-2 (Prijava odsotnosti z dela), pri čemer vam bo nadrejeni izrabo letnega dopusta odobril oziroma prepovedal. Dodajamo še, da mora biti odobritev oziroma prepoved izrabe letnega dopusta pisna (obrazloženi razlogi za prepoved na obrazcu PERS-2) oziroma razvidna v KADRIS-u, saj je šele taka zavrnitev osnova za izrabo letnega dopusta do 31. 12. 2021.

Članice in člani SPS, ki imajo morebiti še dodatna vprašanja, povezana z navedeno tematiko, pa se lahko obrnejo na svoje regionalne predstavnike oziroma njihove namestnike ali pa na elektronski naslov projektna@sindikat-policistov.si.

 

Z odličnimi pozdravi.

 

                                                                                               Sebastjan Korošec

Številka:   3643/OBC-29/2021/1                                           generalni sekretar SPS

Datum :  19. 4. 2021

 

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>