Pridružite se nam:

V DRUGEM BRANJU SPREJETE SPREMEMBE IN DOPLNITVE ZAKONA O ZDRAVSTVEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU

Datum objave: 04-03-2021

Spoštovani!

 

Obveščamo vas, da je bil dne 3.3.2021, na 63. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije, v drugem branju sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-R; EPA 1159-VIII), ki za odsotnost z dela zaradi nege otroka, prinaša pomembne spremembe.

 

Kot smo vas že obveščali, se je Sindikat policistov Slovenije že v preteklosti intenzivno prizadeval za spremembo zakonske ureditve na področju odsotnosti z dela, s tem v zvezi pa  smo na pristojne institucije tudi podali več predlogov in pobud. 

 

Ključne spremembe, ki jih prinaša novela ZZVZZ-R in sledijo predlogom SPS so zlasti:

-      uvaja se pravica do odsotnosti z dela zaradi nega otroke, ki je hospitaliziran, kar je pomembna novost, saj do sedaj starši v takšnem primeru niso bili upravičeni do odsotnosti, temveč so bili prisiljeni koristiti letni dopust

-      starost otroka, za katerega je pri hospitalizaciji zaposleni upravičen do nege se povečuje iz 5 na 14 let

-      odsotnost zaradi nege zaradi sobivanja staršev v bolnišnici se bo po novem štela v koledarskih dneh (in ne več delovnih), kar pomeni pomembno novost za zaposlene v Policiji, ki opravljajo delo v neenakomernem delovnem času  

-      pravica do nadomestila zaradi nege otroka zaradi sobivanja v bolnišnici se bo štela od prvega dne zadržanosti, kar pomeni, da prvih 30 dni ne bo več obračunanih v breme delodajalca, temveč v breme ZZZS

-      odsotnost zaradi nege otroka se bo po novem štela v koledarskih dneh (in ne več le  v času, ko bi moral zaposleni delati) in sicer za otroke do sedem let starosti (ali starejšega zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadetega otroka) do 15 koledarskih dni, za starejše od 7 let pa do 10 koledarskih dni (ustrezno lahko imenovani zdravnik odsotnost sorazmerno podaljša)

-      Pravica do denarnega nadomestila zaradi sobivanja enega od staršev ali skrbnikov v zdravstvenem zavodu ali zdravilišču z bolnim otrokom traja, dokler traja sobivanje (in ni vezano na omejitev trajanja iz zgornje alineje)

 

 

Spremembe zakona so v drugem branju v DZ dobile široko podporo, saj je za spremembe glasovalo 88 poslank in poslancev, proti pa nihče. Ker je bilo v postopku sprejetih več kot desetina amandmajev na predlagane člene, mora skladno s poslovnikom DZ zakon še v tretjo obravnavo, kjer pa glede na široko podporo in dejstvo, da se glasuje le še o predlogu zakona v celoti, sprememb ne pričakujemo. Zakon bo v tretji obravnavi na naslednji seji DZ v mesecu marcu 2021.

 

Določbe sprememb in dopolnitev ZZVZZ se bodo po sprejetju v tretji obravnavi in sprejetju v DZ pričele uporabljati s 1.5.2021.

 

V SPS pozdravljamo navedene spremembe in dopolnitve, saj bodo zaposlenim in njihovim otrokom bistveno olajšali skrb v primerih hospitalizacije ter izražamo zadovoljstvo, da so bila naša strokovna stališča ter argumenti upoštevani.

 

ZZZS bo nato moral v 30 dneh od uveljavitve zakona uskladiti Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, pri čemer bomo v SPS podali tudi ustrezne pobude za rešitev administrativnih ovir, ki se nanašajo koriščenje pravice do odsotnosti zaradi nege otroka, predvsem v smeri tolmačenja možnosti za skrb drugega starša v primerih, ko delavcu pripada počitek po delu (npr. po nočni službi) ali v primerih prekrivanja urnikov staršev.

 

 

S spoštovanjem,   


mag. Kristjan MlekuŠ

PREDSEDNIK SPS

                                                                                                      

 

Številka:  3278/OBC-22/2021/1

Datum :   4.3.2021

 

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>