Pridružite se nam:

SPS - PRESEŽKI UR V REFERENČNIH OBDOBJIH IZPISI UR IZ ISPP - OBVESTILO ČLANSTVU

Datum objave: 02-03-2021

Zveza:    naš dokument z naslovom »Presežki ur v referenčnih obdobjih – obvestilo«, 28. 12.

              2020

 

Spoštovane članice in člani SPS.

 

Z dokumentom navedenim pod zvezo, smo vas pozvali, da vložite zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, in sicer glede presežkov ur v posamičnih referenčnih obdobjih od leta 2010 dalje.

 

V SPS smo seznanjeni, da ste s pričetkom meseca marca 2021, številni že pričeli prejemati odgovore MNZ, ki so bili posredovani na podlagi vaše predhodne zahteve.

 

Urad za organizacijo in kadre je na podlagi predhodno narejenih seznamov javnih uslužbencev, ki so vložili zahteve za vpogled v osebne podatke že naročil, da izpise presežkov ur (izpis ISPP) pripravijo in posredujejo notranje organizacijske enote Policije, kjer uslužbenci opravljajo delo.

 

Pri tem so s strani Urada za organizacijo in kadre zahtevali še, da se zadeva obravnava kot nujna, zaradi česar naj se podatke javnim uslužbencem posreduje v najkrajšem možnem času, najkasneje pa do 15. 3. 2021.

 

Glede izračuna zneska (bruto - neto), ki ga predstavljajo opravljene ure za vsako posamično referenčno obdobje, med 1. 1. 2010 in 31. 12. 2014, pa se bo zadeva reševala v nadaljevanju, in sicer ko se bodo opravljali posamezni konkretni izračuni.

 

V primeru, da bo v nadaljevanju potrebno pridobiti morebitne manjkajoče obračune plač, s katerimi posamezni člani ne razpolagate več, pa se boste takrat individualno obrnili na pristojno finančno službo, notranje organizacijske enote, v kateri opravljate delo in na ta način pridobili manjkajočo dokumentacijo.

 

O nadaljnjem poteku postopka povezanega s presežkom ur v referenčnih obdobjih boste pravočasno in sproti obveščeni.

 

 

V SPS si bomo namreč do konca prizadevali, da bodo vse opravljene ure tudi ustrezno poplačane.

 

Z odličnimi pozdravi.

 

 

                                                                                               Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

 

Številka:  3643/OBC-21/2021/1

Datum :   2. 3. 2021

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>