Pridružite se nam:

VROČANJE SKLEPOV O PRENEHANJU DELOVNEGA RAZMERJA ZARADI »PRISILNEGA UPOKOJEVANJA«

 

Datum objave: 27-02-2021

Spoštovani!

 

 

V Sindikatu policistov Slovenije smo bili obveščeni, da so posamezni zaposleni danes, 26.2.2021 prejeli sklepe delodajalca o prenehanju delovnega razmerja iz poslovnih razlogob brez utemeljevanja in sicer na podlagi določb tretjega, četrtega in petega odstavka 89. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 52/16, 81/19 in 203/20) ter 156.a člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 203/20)

 

Kot smo vas že seznanili, je Ustavno sodišče Republike Slovenije, s sklepom št. U-I-16/21-11 z dne 18.2.2021, zadržalo izvajanje navedenih določb in sicer do končne odločitve Ustavnega sodišča o ustavnosti navedenih določb. Tako nam je današnje vročanje sklepov še toliko bolj nerazumljivo in absurdno.

 

Zaradi pravne varnosti bo SPS vsem članicam in članom, ki so prejeli navedene sklepe, ne glede na jasno in nedvoumno odločitev US, pripravil pritožbo, ki jo je potrebno vložiti v 8 dneh od vročitve, sicer bi delodajalec lahko navedene sklepe tolmačil kot pravnomočne in nadaljeval z nezakonitim poseganjem v pravice zaposlenih. Na podlagi pritožbe bo moral delodajalec postopek na podlagi odločbe US ustaviti.

 

Vse članice in člane SPS, ki so prejeli navedene sklepe pozivamo, da se nemudoma obrnejo na svoje sindikalne zaupnike, ki jim bodo posredovali vzorec pritožbe zoper takšne nezakonite sklepe.S spoštovanjem,  

mag. Kristjan Mlekuš

PREDSEDNIK SPS


Številka:  3278/OBC-19/2021/1

Datum :   26.2.2021                  

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>