Pridružite se nam:

PRENOVA ENOTNEGA PLAČNEGA SISTEMA - ODZIV

Datum objave: 17-02-2021

Spoštovani!

 

V Sindikatu policistov Slovenije smo v zvezi medijskih objav glede predstavitve izhodišč za prenovo oz. spremembo enotnega plačnega sistema, prejeli več vprašanj članic in članov, zato podajamo pojasnilo oz. vas obveščamo o vsebini predstavitve, ki jo je dne 15.02.2021 izvedlo Ministrstvo za javno upravo.

 

Kot izhaja iz predstavljenih izhodišč, v SPS ocenjujemo, da gre v projektu sprememb enotnega plačnega sistema za vnovičen (že tretji) poskus uradništva MJU vsiliti spremembe zakonodaje, ki so za javne uslužbence škodljivi in so namenjeni zgolj varčevanju na masi za plače v posameznem organu oz. dejavnosti.

 

Kot izhaja iz predstavljenih izhodišč, MJU ponovno poskuša s »slepilnimi manevri« omejiti napredovanja javnih uslužbencev in tako varčevati na masi za plače. Med poskuse zavajanja reprezentativnih sindikatov sodi tudi namera o »izločitvi« posameznih poklicnih skupin iz enotnega plačnega sistema, ki pa ima po naši oceni zgolj navidezne učinke. Namreč, pri tem gre po novem za t.i. »enotna izhodišča« plačnega sistema, ki pa ohranja vse temeljne elemente, na katere v SPS že dlje časa opozarjamo, da so za poklic policista škodljivi. SPS si vse od svoje ustanovitve prizadeva za uveljavitev ustreznega vrednotenja poklica policist, ki bi vključeval poklicne specifike in ustrezen karierni sistem, zato zgolj lepotni popravki sistema za nas niso sprejemljivi. Poleg tega nov sistem uvaja rešitve, ki bi bile še bolj diskriminatorne do zaposlenih in pomenile večji subjektivni vpliv nadrejenih na plače zaposlenih. Tako je med poglavitnimi rešitvami na primer predvidena avtomatizacija napredovanj, neodvisno od letnih ocen, na 4 leta, kar v praksi pomeni, da bi zaposleni maksimalni plačni razred na delovnem mestu dosegel šele po 40 letih dela (!).

 

V prilogi vam pošiljamo gradivo, ki smo ga prejeli in je bilo 15.2.2021 tudi predstavljeno na tiskovni konferenci MJU.

 

SPS na takšne rešitve, ki pomenijo zgolj konceptualne in pravne akrobacije, ki nimajo strokovnih temeljev ter pomenijo slabšanje delovnopravnega položaja policistk in policistov, ne bo pristajal. Še vedno si bomo prizadevali za ureditev specifik policijskega poklica, neodvisno od enotnega plačnega sistema ter sistema javnih uslužbencev.

S spoštovanjem,

 

mag. Kristjan Mlekuš

PREDSEDNIK SPS

 

Številka: 3278/OBC-17/2021/1

 

Datum : 16.2.2021

 

Priloge:

- IzhodiščaIZh.PPS.doc

- PP predstavitevIZHODIŠČA PLAČNI SISTEM JS -PP 15022021 fin_za prezentacijo.pptx


Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>