Pridružite se nam:

PRAVICA DO NADOMESTILA ZA NEIZRABLJEN LETNI DOPUST  – SKLENJEN DOGOVOR Z DELODAJLCEM O IZPLAČILU DENARNEGA NADOMESTILA ZA NEIZRABLJEN LETNI DOPUST

Datum objave: 29-01-2021

Spoštovani člani SPS in vsi zaposleni!

 

Obveščamo vas, da smo v Sindikatu policistov Slovenije, prejeli sklenjen Dogovor med članom SPS in delodajalcem, ki se nanaša na pravico do nadomestila za neizrabljen letni dopust za leto 2017 in sorazmerni del neizrabljenega letnega dopusta za leto 2018.  

 

Član SPS je dne 5. 6. 2020 po pogodbenem odvetniku vložil zahtevek za priznanje pravice do nadomestila za neizrabljen letni dopust, ker ga član, zaradi neprekinjenega bolniškega staleža v obdobju od 2016 do 2018, kot posledico težke in neozdravljive bolezni in kasnejše invalidske upokojitve, ni mogel izkoristiti.  

V zahtevi je navedel, da ni izrabil nobenega dneva odmerjenega sorazmernega letnega dopusta za leti 2016 in 2018, izrabil pa je le 1 dan odmerjenega letnega dopusta za leto 2017, kot je to izhajalo iz Seznama odsotnosti za obdobje od 2016 do 2018. Ker pa je delovno razmerje člana v MNZ , Policiji prenehalo leta 2018 in delodajalec o zahtevi nekdanjega javnega uslužbenca ni mogel več odločati s sklepom, je v tem primeru člana SPS pozval k sklenitvi izvensodnega dogovora.

 

Na podlagi podrobno obrazložene in utemeljene zahteve člana za izplačilo denarnega nadomestila  za neizrabljen letni dopust se članu s sklenjenim Dogovorom obračuna denarno nadomestilo za neizrabljen letni dopust za leto 2017, in sicer za 29 dni v znesku 2.288,70 EUR bruto ter sorazmerni del neizrabljenega letnega doipusta za leto 2018, in sicer za 11 dni v znesku 868,13 EUR bruto, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od neto zneskov od 2018 dalje do plačila.

V SPS glede na sklenitev dogovora in plačilom nevedenih zneskov, ocenjujemo, da gre za pomembno odločitev delodajalca, ki vsem delavcem v najtežjih življenjskih situacijah zagotavlja ustrezno varstvo pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja.

Seznanjamo vas, da gre za ponovno sklenjen dogovor med delodajalcem in javnim uslužbencem, ki bo pomembno vplival tudi na odločitve v vseh ostalih primerih vloženih zahtev za odpravo kršitev pravic iz delovnega razmerja, ki se nanašajo na priznanje pravice do nadomestila za neizrabljen letni dopust. Sindikat policistov članom omogoča najvišji nivo pravne pomoči, ki jih izvajajo pooblaščenci, ki z razsodbami niso omogočili zgolj pravično rešitev posamičnih primerov, ampak uveljavljajo sodno prakso pomembno za vse zaposlene v Policiji. Za uspešno reševanje primerov je pomembno, da se člani SPS pravočasno posvetujejo s pooblaščenimi odvetniki in dostavijo vso relevantno gradivo za uspešno reševanje posameznega primera.

 

Pozitivna sodna praksa na področju zaščite zaposlenih se tako nadaljuje.

 

Obvestilu prilagamo sklenjen dogovor med strankama.  

 

 

Z odličnimi pozdravi.

 

 

Številka:  3353/OBC-14/2021/1

Datum: 28.1.2021                                     SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE

 

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>