Pridružite se nam:

OBJAVA PODATKOV O PLAČAH IN OSEBNIH PODATKOV - ZAPROSILO ZA MNENJE INFORMACIJSKE POOBLAŠČENKE

Datum objave: 11-01-2021

Spoštovane članice in člnai, 


obveščamo vas, da smo danes, 11. 1. 2021 na infomacijsko pooblaščenko naslovili prošnjo za mnenje v zvezi objavljenih podatkov na spletni strani o bruto plačah javnih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve, Policije in Inšpektorata RS za notranje zadeve, in sicer za mesec december 2020.

Zaprosilo vam prilagamo spodaj: 
Spoštovani.

 

Na spletni strani MNZ so bili dne 11. 1. 2021 objavljeni podatki o bruto plačah javnih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve, Policije in Inšpektorata RS za notranje zadeve, in sicer za mesec december 2020.

 

Za vse javne uslužbence je bil poleg podatka o bruto plači objavljen tudi priimek in ime, naziv delovnega mesta ter enota zaposlitve. Podatki so bili objavljeni na naslednji povezavi:

 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MNZ/SOJ/Novice/2021/JANUAR/PlaceMNZ_december_2020.pdf

 

Informacijskega pooblaščenca naprošamo za mnenje, ali je tovrstna objava skladna z določili veljavnega Zakona o varstvu podatkov in Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

 

V skladu z določili 49. člena ZVOP-1, vas zato naprošamo, da podate vaše mnenje oziroma stališče do tega vprašanja.

 

S pridobljenim odgovorom bomo seznanili tudi naše člane.

  

S spoštovanjem,                                                

Številka:  3278/GD-7/2021/1

Datum :   11. 01. 2021

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>