Pridružite se nam:

PONOVNA UVEDBA DOLOČB O »PRISILNEM UPOKOJEVANJU« IZ PKP-7  OBVESTILO ČLANSTVU

Datum objave: 30-12-2020
Spoštovane članice in člani SPS, ostali zaposleni!

Kot smo vas že obveščali dne 28.12.2020, smo v Sindikatu policistov Slovenije (SPS) preko predstavnika SPS v Ekonomsko socialnem svetu, v drugem branju Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7) v Državnem zboru RS, uspeli, da se je na 52. izredni seji Odbora za finance, črtala določba 28. in 29. člena, ki sta uvajali prisilno upokojevanje.

Žal so v tretjem branju na plenarnem zasedanju DZ 29.12.2020, poslanske skupine, z amandmajem ponovno uspele uvrstiti te določbe v besedilo PKP-7 (sedaj 21. in 22. člen), kar v SPS ocenjujemo kot nedopustno, saj delodajalcem omogoča arbitrarno odločanje, brez vsakršnih pogojev, o tem, komu bodo odpovedali pogodbo o zaposlitvi in komu ne, kljub enakemu dejanskemu stanju. Poleg tega se ukrep v PKP ureja kot trajen, kar je z vidika določb Ustave Republike Slovenije nedopusten in nesorazmeren poseg v pravico do svobodne izbire dela in načela enakosti pred zakonom.

V SPS zaradi velike zmede pri sprejemanju zakona PKP7 (številni amandmaji) zakon še proučujemo in vas bomo o posledicah za uslužbence policije, dodatno obvestili.

Prav tako bomo v SPS proučili uporabo vseh pravnih sredstev, vključno z možnostjo ustavne presoje. Vsem članicam in članom, zoper katere bi delodajalec uporabil navedene določbe, pa bomo nudili vso potrebno pravno zaščito.

S spoštovanjem,


mag. Kristjan Mlekuš
PREDSEDNIK SPS


Številka: 3278/OBC-94/2020/1

Datum : 30.12.2020

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>