Pridružite se nam:

VELIKANSKI USPEH SPS – UMIK DOLOČB O »PRISILNEM UPOKOJEVANJU« IZ PKP-7

Datum objave: 29-12-2020
Spoštovane članice in člani SPS, ostali zaposleni!


Kot smo vas že obveščali dne 21.12.2020, smo v Sindikatu policistov Slovenije (SPS) na Vlado Republike Slovenije in Državni zbor z dokumentom št. 3278/GD-110/2020/1 podali protest na določbe predloga Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7) in sicer glede »prisilnega upokojevanja«. , ki bi bile za policistke in policiste izrazito neugodne. Navedeni predlog zakona namreč s predlogom določb 28. in 29. člena PKP7, sistemsko posega v Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o javnih uslužbencih, ki omogočata, da delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe poslovnega razloga in z odpovednim rokom 60 dni, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

S ponosom vam sporočamo, da smo s svojimi argumenti uspeli, navedeni določbi sta bili namreč v drugem branju, na 52. izredni seji Odbora za finance DZ, z amandmaji črtani.

S svojimi protesti in bistvenim prispevkom predstavnika SPS v Ekonomsko socialnem svetu so bili namreč vloženi amandmaji, ki so bili s strani določenih poslanskih skupin nato tudi formalno vloženi in izglasovani, za kar se jim na tem mestu tudi zahvaljujemo!


Slovenska Policija se že vrsto let sooča s hudo kadrovsko stisko, zato bi sprejem takšnih določb in njihova uveljavitev v praksi, pomenila resno grožnjo za delovanje varnostnega sistema Republike Slovenije ter arbitrarno odločanje delodajalca brez kakršnihkoli objektivnih kriterijev, posledično pa še večjo obremenitev ostalih policistk in policistov.
S spoštovanjem,


mag. Kristjan Mlekuš
PREDSEDNIK SPS


Številka: 3278/OBC-93/2020/1


Datum : 28.12.2020

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>