Pridružite se nam:

PRESEŽKI UR V REFERENČNIH OBDOBJIH - OBVESTILO ČLANSTVU

Datum objave: 28-12-2020
Spoštovani,


V preteklem obdobju smo vas že obveščali, da zaradi nasprotovanja Policijskega sindikata Slovenije (PSS), izplačila presežkov ur v referenčnih obdobjih od leta 2010 do 2015 niso bila izvedena za vse zaposlene, temveč le za tedanje člane PSS, navedene v kolektivni tožbi, PSS tako nasprotuje pravičnemu izplačilu vsem, s tem da na delodajalca pritiska z argumenti, da »delodajalca namreč zavezuje tretji odstavek 16. člena Zakona o javnih uslužbencih, ki določa da delodajalec javnemu uslužbencu ne sme zagotavljati pravic v večjem obsegu, kot je to določeno z zakonom, podzakonskim predpisom ali s kolektivno pogodbo, če bi s tem obremenil javna sredstva« (Obvestilo PSS št. PSS-15/2020-223 z dne 21.9.2020).


Kot smo vas že obveščali, Sindikat policistov Slovenije (SPS) takšnemu ravnanju ostro nasprotuje, saj se v SPS nikoli nismo posluževali takšne prakse, da bi bili do izborjenih pravic upravičeni le določeni zaposleni, temveč smo vedno sledili načelu pravičnosti, da zaposleni dobijo pošteno izplačano za vse kar so pošteno oddelali.

Zaradi tega smo v SPS podvzeli vrsto ukrepov, s katerimi smo želeli v socialnem dialogu z delodajalcem priti do mirne rešitve spora. Zbrali smo obsežno dokumentacijo, ki po našem mnenju jasno dokazuje, da je delodajalec vse od leta 2014 dalje pripoznal dolg do vseh zaposlenih in jih celo pozival, da zahtevkov zaradi obremenjenosti kadrovske službe ne vlagajo, saj bodo po izdani sodbi izplačali vsem zaposlenim skladno s sodno prakso. Nazadnje pripoznava dolga izhaja tudi iz dokumenta št. 100-586/2018/1 (1501) z dne 9.5.2019, katerega je podpisal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki je jasno izrazil odpoved zastaranju, ta izjava pa vsebuje vse elemente obličnosti, ki jo predpisuje Obligacijski zakonik in prepoznava sodna praksa. Dokument je vseboval pripoznavo dolga do vseh zaposlenih na podlagi argumentov, ki so bili posredovani s strani SPS.

SPS je poskušal v pogovorih tako s prejšnjim, kot sedanjim vodstvom MNZ in Policije doseči pravično rešitev, zaradi česar so le ti pridobili dodatna mnenja Računskega sodišča in
Državnega odvetništva, ki pa se neposrednemu odgovoru izogibata in prepuščata odločitev o interpretaciji pripoznave dolga v posameznih dokumentih od leta 2014 dalje MNZ in Policiji.

Ker gre za vprašanje več milijonov evrov, nihče od funkcionarjev ne želi prevzeti odgovornosti, saj bi odločal o materiji, ki je stara več let in sega v mandate njihovih predhodnikov. Ker smo s pogovori glede možne rešitve prišli v slepo ulico, smo se v SPS odločili, da sprožimo ustrezne pravne postopke.

Obveščamo vas, da bo SPS preko pooblaščene odvetniške družbe na podlagi določil 181. člena Zakona o pravdnem postopku vložil ugotovitveno tožbo, s katero bomo zahtevali ugotovitev pripoznave dolga in s tem prekinitve zastaranja s strani delodajalca. Vzporedno bomo pričeli tudi z aktivnostmi za vložitev vzorčne individualne tožbe.

Zaradi tega vas pozivamo, da vsak član zase vloži zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, s katerim zahtevajte izpise presežkov ur v posamičnih referenčnih obdobjih od leta 2010 dalje do vključno 2015. Zahtevo vsak posameznik vloži lahko po elektronski pošti na gp.mnz@gov.si, kjer prejmete tudi elektronsko povratnico kot dokazilo. Podatke o urah in dolgovanih zneskih shranite do odločitve sodišča v ugotovitveni tožbi ali vzorčni tožbi.

V kolikor bo sodišče razsodilo, da je delodajalec z izjavami od leta 2014 do 2019 pretrgal zastaranje in pripoznal dolg, vas bomo o tem nemudoma obvestili, saj bo takrat potrebno pričeti z vlaganjem zahtevkov. Odločitev sodišča pričakujemo v najkrajšem času.

V prilogi vam pošiljamo vzorec zahteve za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, ki jo dopolnite s svojimi podatki in pošljite po elektronski pošti na gp.mnz@gov.si

Poziv velja tudi za ostale zaposlene, ki niso člani sindikata in presežkov ur niso dobili izplačanih.


S spoštovanjem,

mag. Kristjan Mlekuš
PREDSEDNIK SPSŠtevilka: 3278/OBC-91/2020/1

Datum : 28.12.2020

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>