Pridružite se nam:

NUJNO OBVESTILO – VLADA DO KONCA LETA PODALJŠALA IZPLAČILO POVEČANEGA OBSEGA DELA OZ. T.I. »SCHENGENSKEGA DODATKA«

Datum objave: 19-11-2020
Spoštovani,

Kot smo vas že obveščali z obvestilom dne 13.11.2020, je Sindikat policistov Slovenije s svojimi aktivnostmi v zvezi »Neodvisne analize delovnih mest PUO« in argumenti uspel doseči, da se izplačilo t.i. dodatka zaradi povečanega obsega dela pri varovanju schengenske meje in obvladovanju ilegalnih migracij, podaljša.

Obveščamo vas, da je danes, 19.11.2020, Vlada Republike Slovenije, na svoji 40. redni seji, tudi formalno sprejela sklep, ki zagotavlja izplačilo dodatka in sicer do 31.12.2020, kar izhaja tudi iz uradne objave, ki je bila objavljena po seji Vlade:

»Vlada se je seznanila z razlogi za nadaljevanje posebnega vladnega projekta Varovanje schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij tudi po izpolnitvi zavez iz II. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev in potrjuje nadaljevanje projekta do 31. 12. 2020. Ministrstvo za notranje zadeve ima za izvedbo projekta načrtovana sredstva v višini 1,25 milijona evrov mesečno za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela na podlagi drugega odstavka 22.d člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Vlada Republike Slovenije je septembra 2020 naložila Ministrstvu za notranje zadeve, da upoštevaje III. točko Stavkovnega sporazuma prouči, ali še vedno obstajajo utemeljeni razlogi za izvajanje posebnega vladnega projekta. Ministrstvo za notranje zadeve je med drugim ugotovilo, da so javni uslužbenci policije in ministrstva še vedno nadpovprečno obremenjeni z nalogami, povezanimi z varovanjem schengenske meje EU in obvladovanjem problematike nezakonitih migracij«.

Hkrati vas seznanjamo, da smo 17.11.2020 tudi uradno z dokumentom SPS št. 3278/GD-97/2020/1, podali zahtevo za pričetek pogajanj v zvezi razrešitve nastale situacije do 31.12.2020.

Na podlagi našega poziva je tako za ponedeljek, 23.11.2020 sklican neformalni sestanek z vodjo vladne pogajalske skupine, državnim sekretarjem na MNZ g. Francem Kanglerjem, na katerem pričakujemo, da bomo naredili pomemben korak k dosegu dogovora.

V Sindikatu policistov Slovenije ocenjujemo, da je tako na sindikalni, kot vladni strani prisotna namera, da se do konca leta najdejo ustrezne rešitve, o čemer vas bomo tudi obveščali. Zato v tem trenutku po naši oceni ni še nobenega razloga za kakršnokoli nezadovoljstvo med zaposlenimi ali stopnjevanje sindikalnih aktivnosti, saj je Vlada izrazila pripravljenost urediti oz. razrešiti nastalo situacijo glede ureditve odprtih vprašanj stavkovnega sporazuma, v nasprotnem primeru pa pričakujemo podaljšanje projekta tudi v letu 2021.

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Mlekuš
PREDSEDNIK SPS

Številka: 3278/OBC-81/2020/1
Datum : 19.11.2020

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>