Pridružite se nam:

USKLAJEVALNI SESTANEK O SKLEPU O DOLOČITVI DEL IN NALOG V NEVARNIH POGOJIH DELA - OBVESTILO ČLANSTVU

Datum objave: 11-11-2020

Spoštovane članice in člani SPS.

 

Obveščamo vas, da je danes potekal usklajevalni sestanek glede predlaganega Sklepa o določitvi del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela in časa opravljanja del in nalog v nevarnih pogojih, v obdobju razglašene epidemije, zaradi okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, javnim uslužbencem Ministrstva za notranje zadeve in organov v njegovi sestavi (v nadaljevanju Sklep), na katerega smo podali več argumentiranih pripomb, vključno s sodno prakso Vrhovnega sodišča (Sodba VIII Ips 485/2007, z dne 9. 2. 2009).

 

Kljub vsem utemeljenim argumentom, ki so na naši strani, delodajalec le teh ne sprejema in vztraja pri izplačevanju dodatka po, z njihove strani enostransko predlaganih, petih skupinah in njim določenih odstotkih dejansko opravljenih ur.

 

Uvrstitve policistov in ostalih javnih uslužbencev, po skupinah in višinah odstotka opravljenih ur, ostaja enaka kot je bila določena s prvim Sklepom ob pri razglasitvi epidemije v mesecu marcu.

 

Ne glede na odločitev delodajalca, da ne upošteva utemeljenih pripomb in sodne prakse, pa celotno članstvo ponovno obveščamo, da smo glede, po našem mnenju nepravilnega obračunavanja dodatka za nevarne pogoje dela, zaradi zavarovanja pravic članstva, na Delovno in socialno sodišče v Ljubljani že vložili kolektivni spor.

 

Z odličnimi pozdravi.


                                   

                                                                                              Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

 

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>