Pridružite se nam:

OBRAČUN STROŠKOV PREVOZA NA DELO - OBVESTILO

Datum objave: 02-11-2020

Spoštovani,

 

Kot smo vas že obveščali, je Sindikat policistov Slovenije kot edini med sindikati javnega sektorja, z dokumentom št. 3278/GD-78/2020/1 z dne 28.9.2020, Ministrstvo za javno upravo opozoril, da s 1.10.2020 preneha veljati Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, na podlagi katere se oblikujejo najvišje dovoljene maloprodajne cene za neosvinčen motorni bencin 95 in dizel na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest, s čimer se v Sloveniji uvaja liberalizacija cen naftnih derivatov, s čimer je nastala pravna praznina glede obračuna potnih stroškov, ki je izključno na strani delodajalca.

 

Veljavna Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND) v Aneksu (Uradni list 40/2012) namreč v 2. odstavku 5. člena določa, da v kolikor javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom, se mu prizna kilometrina v višini 8% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, zaradi nastale pravne praznine pa smo Vlado RS pozvali k nadaljevanju že pred letom dni pričetih ter nato zaradi odstopa takratne Vlade, prekinjenimi pogajanji za spremembo obračuna potnih stroškov.

 

Sindikat policistov Slovenije je z navedenim dokumentom MJU pozval k pravičnejši ureditvi potnih stroškov ter ureditvi drugačne metodologije obračuna.

 

Obveščamo vas, da sta se Vlada RS in MJU šele po opozorilu SPS pričela zavedati pravne praznine, ki je nastala zaradi odgovornosti na strani delodajalca. Zaradi tega je dne 26.10.2020 MJU sklical pogajanja s sindikati javnega sektorja, ki so potekala kar preko videokonference, pri čemer je do dogovora prišlo v izredno kratkem času.  Sindikati so namreč pristali na eno od dveh ponudb Vlade RS in sicer obračun po najvišji maloprodajni ceni v preteklem mesecu.

 

Sindikat policistov Slovenije je podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (KPND) kategorično zavrnil! Prepričani smo namreč, da so sindikati, podpisniki takšnega dogovora zaradi svoje kratkovidnosti zamudili izjemno priložnost za drugačno ureditev povračila potnih stroškov.

 

Trenutna metodologija obračuna potnih stroškov je namreč najbolj škodljiva za zaposlene v Policiji, predvsem tiste policistke in policiste, ki se morajo na delovno mesto voziti na daljših relacijah in delajo v neenakomernem delovnem času. Policija ima največ zaposlenih, ki so zaradi trenutne metodologije obračunavanja potnih stroškov na slabšem, kot bi bili ob pravičnejši ureditvi.

 

Takšna metodologija kot je sedaj najbolj ustreza poklicnim skupinam, kjer zaposleni večinoma opravljajo delo v bližini kraja bivanja. Tako prihaja v praksi do absurdnih situacij, ko posameznik na krajših razdaljah (npr. 10 km) prejme višje povračilo potnih stroškov, kot pa zaposleni, ki se vozijo na daljših relacijah (npr. 100 km). Na to anomalijo je pred leti opozorila tudi komisija za razlago KPND in pozvala k pravičnejši ureditvi, vendar zaradi parcialnih interesov velikih sindikalnih združenj, do sprememb nikakor ne pride. Ravno zaradi tega ne moremo razumeti posameznih sindikatov podpisnikov Aneksa, ki zastopajo zaposlene, ki se vozijo na dolgih relacijah, da se na račun interesa lastnih članov podrejajo volji konfederacij, zvez in pogajalskih skupin, ki na takšen način ščitijo interese že tako veliko bolje plačanih poklicev.

 

Zavrnitev podpisa Aneksa h KPND s strani Sindikata policistov Slovenije sicer ne vpliva na veljavnost le tega, saj je bil dosežen ustrezen kvorum za veljavnost. Obžalujemo pa, da so sindikati tako poceni zamudili zgodovinsko priložnost za drugačno ureditev stroškov prevoza na delo. Zaradi nastale pravne praznine, ki je bila izključno na strani Vlade RS kot močnejše stranke v delovnem razmerju, bi namreč lahko po naši oceni lahko iztržili veliko več, predvsem pa pravičnejše povračilo stroškov prevoza za tiste, ki se na delo vozijo na daljših relacijah in delajo v neenakomernem delovnem času. Sindikati so po zaslugi SPS imeli tako na voljo močan instrument pritiska na Vlado RS (pravna praznina), ki pa so jo zapravili v nekaj urah. Zaradi doseženega kvoruma je posledično vprašanje pravičnejše ureditve tega področja odmaknjeno v nedoločljivo prihodnost.

 

Zavrnitev s strani SPS ima žal zgolj moralni in simbolni pomen, s katerim Vladi RS ponovno sporočamo, da je trenutna ureditev stroškov prevoza na delo neustrezna in nepravična ter policistke in policiste postavlja v drugorazredni položaj ter da je glede na dogajanje na centralnih pogajanjih javnega sektorja, morda prišel čas, da se to vprašanje za policiste uredi drugače.

 

 

 

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Mlekuš

PREDSEDNIK SPS

 

  

Številka:  3278/OBC-72/2020/1

Datum :   2.11.2020                                                                

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>