Pridružite se nam:

ODREJANJE IZOLACIJE OB RIZIČNEM STIKU Z OKUŽENO OSEBO S COVID-19 - OBVESTILO ČLANSTVU

 

Datum objave: 30-10-2020

Spoštovane članice in člani SPS.

 

Obveščamo Vas, da smo na vodstvo Policije naslovili protest, v katerem smo jih seznanili, da smo bili s strani večjega števila članov obveščeni, da so jim neposredni vodje, po potrditvi rizičnega stika z osebo okuženo s koronavirusom v službi, odredili spremembo razporeda  v proste dni (na lastno željo) ali jim predlagali koriščenje letnega dopusta in tako spremenili razpored znotraj 7 dni.

 

Delodajalca smo opozorili, da je navedeno ravnanje nesprejemljivo, saj so te osebe lahko normalno vključene v delovni proces in trenutno ne potrebujejo domače samoizolacije oziroma se lahko prosto gibajo. Te osebe nimajo pravice do začasne zadržanosti od dela zaradi zdravstvenih razlogov (bolniškega staleža). Morebitno odsotnost z dela taka oseba ureja z delodajalcem skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1). Če gre za odsotnost iz razlogov na strani delodajalca (navodilo delodajalca zdravi osebi), je delavec upravičen do nadomestila v breme delodajalca v polni višini plače.

 

S strani vodstva policije smo prejeli odgovor, v katerem so nam sporočili, da so nemudoma pristopili k rešitvi izpostavljenega problema. Obvestili so nas tudi, da so vodje enot  opozorili na pravilno obračunavanje ur delovnega čas in obračunavanje dodatkov ter odrejanja dela v povezavi s potrditvijo rizičnega stika z osebo okuženo z nalezljivo boleznijo COVID – 19. Vodjem enot je bilo naročeno, da izvedejo vse potrebno za pravilen obračun opravljenih ure.

Dokument, ki je bil v tej zvezi pripravljen, so nam posredovali kot prilogo, mi pa vam ga posredujemo v nadaljevanju:

 

»Pri spremljanju dela ugotavljamo, da nekateri vodje enot uslužbencem policije, po potrditvi rizičnega stika z osebo okuženo z nalezljivo boleznijo Covid-19, odrejajo čakanje na delo iz poslovnih razlogov oziroma jim spreminjajo razporede dela v dela proste dni.

 

Obveščamo vas, da je takšno početje v nasprotju s strokovnimi usmeritvami in navodili, ki jih je Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za notranje zadeve in vodstvo Policije posredovalo v povezavi s pravilnim obračunom ur delovnega časa in organizacijskimi ukrepi za obvladovanje problematike Covid-19.

 

V točki j) pojasnila Ministrstva za javno upravo (dokument, številka 1002-253/2020/7, 21. 4. 2020) je navedeno, da je v primeru preventivne izolacije uslužbenec upravičen do nadomestila v breme delodajalca v polni višini plače (šifra G080).  V tej zvezi smo vam posredovali obvestilo »Odsotnost zdrave osebe, ki ji ni odrejena karantena in ne more opravljati dela na domu, nadgradnja aplikacije ISPP-ure – obvestilo (dokument Policije, številka 229-39/2020/240 (206-10), 30. 4. 2020)«.

 

Ob tem je  potrebno upoštevati vsa relevantna navodila glede rizičnih stikov in druge usmeritve, ki so objavljena na intranetu policije (intranet policije/KORONAVIRUS/Aktivnosti in ukrepi).

 

Vodje enot naj policistom, ki so jim bile obračunane ure v nasprotju s posredovanimi usmeritvami in navodili, izvedejo ukrepe za odpravo nepravilnosti.  V izogib napačnemu ravnanju vas prosimo, da preučite že objavljene usmeritve in navodila v povezavi s pravilnim obračunom ur delovnega časa in organizacijskimi ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni Covid-19.«  

 

Z odličnimi pozdravi.

  

                                                                                              Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

 

Številka:  3643/OBC-71/2020/1

Datum :   30. 10. 2020

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>