Pridružite se nam:

NOTRANJE SEZNANITVE S PROSTIMI DELOVNIMI MESTI - OBVESTILO ČLANSTVU

 

Datum objave: 22-10-2020

Spoštovane članice in člani SPS.

Obveščamo Vas, da smo na vodstvo Policije naslovili pobudo, saj smo na podlagi obvestil članov ugotovili, da se pri objavi o prostem delovnem mestu, v določenih primerih, ne navedene t.i. »spregleda izobrazbe«.

V SPS ugotavljamo, da v skladu z določili 22.d člena Kolektivne pogodbe za policiste se v primeru, če je v isti notranji organizacijski enoti prvega nivoja generalne policijske uprave, na policijski upravi ali policijski postaji, prosto delovno mesto, ki se bo zasedlo, na oglasni deski opravi notranja seznanitev o prostem delovnem mestu, na katerega se lahko prijavijo zainteresirani kandidati.

Na podlagi teh notranjih seznanitev se v določenih primerih pojavljajo težave, saj med policisti prihaja do zmede, saj ne vedo ali izpolnjujejo pogoje za zasedbo ali ne, ki lahko v določenih primerih na koncu pripelje tudi do večjega spora. Predmet težave je namreč ta, da pri objavi o prostem delovnem mestu, v določenih primerih, ni navedenega t.i. »spregleda izobrazbe«.

Zaradi navedenega smo vodstvu predlagali oziroma ga pozvali, da se pri vseh notranjih seznanitvah o prostih delovnih mestih, kjer je to potrebno dopiše še, da so lahko na ta delovna mesta premeščeni tudi tisti policisti oziroma policistke, katerih delovna mesta so bila v letu 2018 prevedena iz V. v VI. stopnjo zahtevnosti, in sicer v primeru v kolikor imajo že pridobljen oziroma so imenovani v naziv, ki se zahteva za razpisano delovno mesto na katerega se prijavljajo in jim je v skladu z določili 110. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji priznan t.i. »spregled izobrazbe«.

S predlagano dopolnitvijo bodo objave, o notranjih seznanitvah z delovnimi mesti, preglednejše in jasnejše, zaradi česar bo posledično tudi manj težav, ki jih bo potrebno reševati tako na strani delodajalca, kot tudi v sklopu nudenja pomoči članom in članicam sindikata.

V SPS smo prepričani, da bi se z navedenim načinom zagotovilo enotno izvajanje objav o prostih delovnih mestih na nivoju celotne države, da ne bo prihajalo do neupravičenega razlikovanja zaposlenih.

S strani vodstva policije smo prejeli odgovor, ki vam ga posredujemo v nadaljevanju:

»V zvezi vašega dokumenta, ki je naveden pod zvezo, smo preverili izvajanje 22. d. člena Kolektivne pogodbe za policiste. Ugotavljamo, da so bile enote obveščene o vsebini, ki je zahtevana pri seznanitvi s prostim delovnim mestom in se bo tudi zasedlo (dokument številka 109-1/2018/565 (1502-05), 15.11.2018). 

Seznanjamo vas, da bo Služba generalnega direktorja policije GPU ponovno opozorila NOE Policije, na pravilnost besedil notranje seznanitve prostih delovnih mest, ki se bodo zasedla.«

Z odličnimi pozdravi.

Sebastjan Korošec

GENERALNI SEKRETAR SPS

                                                                                              

Številka:  3643/OBC-67/2020/1

Datum :   22. 10. 2020

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>