Pridružite se nam:

ODPOVED VOLILNEGA KONGRESA SINDIKATA POLICISTOV SLOVENIJE

Datum objave: 19-10-2020
Spoštovane članice in člani SPS!

V Uradnem listu RS št. 147/2020 z dne 19.10.2020 je bil objavljen Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV2.

Kot izhaja iz navedenega Odloka, je tako preklican prejšnji Odlok (Uradni list 143/2020), ki je v prehodnih določbah omogočal izvedbo zbiranj, za katere je organizator pred 15.10.2020 prejel pozitivno mnenje NIJZ. S tem v zvezi smo 15.10 in dodatno še 18.10.2020 pridobili odgovor DPDVN MNZ, da Kongres lahko izvedemo. Nov Odlok je tako dokončno preklical prehodno določbo, ki je izvedbo Kongresa dovoljeval.

Glede na Odlok, ki stopi v veljavo danes ob 24.00 uri, tako kljub pridobljenem predhodnem pozitivnem soglasju NIJZ, žal ne smemo izvesti. S


Sindikat policistov Slovenije si je vse do zadnjega trenutka prizadeval za varno izvedbo kongresa, predvideli smo tudi dodatne varnostne ukrepe, vendar zaradi sprejetih novih ukrepov, izvedba Kongresa žal ni več mogoča, zato ga preklicujemo. Skladno z določbami Statuta bo Kongres izveden takoj, ko bodo okoliščine to omogočale. mag. Kristjan Mlekuš
PREDSEDNIK SPS


Datum: 19.10.2020 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>