Pridružite se nam:

OBRAČUN STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA V OBLIKI KILOMETRINE   – OBVESTILO ČLANSTVU

 

Datum objave: 14-10-2020

Spoštovane članice in člani SPS.

 

V predhodnem obvestilu z naslovom Obračun stroškov prevoza, ki je bil poslan vsem članom in članicam ter objavljen na naši spletni strani 29. 9. 2020, smo vas seznanili, da smo na Ministrstvo za javno upravo (MJU), kot prvi in edini sindikat, ki se je v tistem trenutku že zavedal nastale pravne praznine oziroma težave, naslovili vprašanje povezano z obračunom in izplačilom stroškov prevoza na delo in z dela, v obliki kilometrine.

 

30. 9. 2020 je namreč prenehala veljati Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, na podlagi katere so se oblikovale najvišje dovoljene maloprodajne cene za neosvinčen motorni bencin 95 in dizel na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest, kar je neposredno pomenilo, da se od 1. 10. 2020 dalje vse cene naftnih derivatov oblikujejo prosto na trgu.

 

Od uveljavitve popolne liberalizacije cen naftnih derivatov tako ni več mogoče zagotavljati enotnega pristopa povezanega z obračunom in izplačilom kilometrine, saj med vlado in socialnimi partnerji ni prišlo do pravočasnega dogovora in ustrezne ureditve te materije v kolektivnih pogodbah.

 

Še posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da se o tem takoj niso pričela niti pogajanja in to kljub temu, da je bilo MJU, še pred koncem meseca septembra, z naše strani, pisno obveščeno o nastali težavi, za katero je nenazadnje odgovoren prav delodajalec.

 

Več kot očitno je, da se je MJU resnosti problema začelo zavedati šele, ko so tudi posamezni proračunski uporabniki želeli izvedeti na kakšen način obračunati povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine, da bo le-to storjeno v skladu s pozitivnimi predpisi in predvsem enako za vse.

 

Tako je MJU, šele 14. 10. 2020, v mnenje reprezentativnim sindikatom javnega sektorja poslalo predlog, da delodajalci v javnem sektorju do morebitne drugačne ureditve materije povračila stroškov prevoza na delo in z dela, v obliki kilometrine, obračunajo le-to po eni od dveh danih možnosti, in sicer:

 

1. na podlagi zadnjega objavljenega podatka maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za obdobje od 22. 9. do 30. 9. 2020, ki je dostopen na spletni strani https://www.gov.si/teme/cene-naftnih-derivatov/ in znaša 1,000 EUR/liter

 

ali

 

2. na podlagi objavljenega podatka maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za Slovenijo, ki se tedensko sporoča Evropski komisiji in je vsak četrtek dostopen na spletni strani https://ec.europa.eu/energy/dataanalysis/weekly-oil-bulletin. Podatka za pretekla dva tedna znašata:

 

a. 1,00181 EUR/liter za obdobje od 25. 9. do 1. 10. 2020 (poročano dne 5. 10.2020),

b. 1,00193 EUR/liter za obdobje od 2. 10. do 8. 10. 2020 (poročano dne 12. 10. 2020).

 

Z navedenim načinom urejanja te pravice iz delovnega razmerja se v SPS ne strinjamo, temveč pričakujemo, da se bodo pogajanja med vladno in sindikalno stranjo o drugačni ureditvi tega področja pričela takoj, saj je potrebno aktivno pristopiti k spremembi posameznih kolektivnih pogodb in to v okviru socialnega dialoga.

 

Ne glede na vse napisano pa se bomo v SPS še naprej prizadevali, da se povračilo prevoznih stroškov uredi na način, ki bo pravičen in enak za vse.

 

O končnem rezultatu pogajanj, ki bo po trenutno veljavni ureditvi veljal za celotni javni sektor pa vas bomo takoj obvestili.

 

 

Z odličnimi pozdravi.

 

                                                                                              Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

 

Številka:  3643/OBC-65/2020/1

Datum :   14. 10. 2020

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>