Pridružite se nam:

OBRAČUN STROŠKOV PREVOZA NA DELO - OBVESTILO ČLANSTVU SPS

 

Datum objave: 29-09-2020

Spoštovane članice in člani, 

obveščamo vas, da je Sindikat policistov Slovenije danes, 29. 9. 2020 na Ministrstvo za javno upravo (MJU) naslovili vprašanje v zvezi metodologije obračuna stroškov prevoza na delo, ki ga prilagamo spodaj.  


Spoštovani!

V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) na Ministrstvo za javno upravo (MJU) naslavljamo vprašanje v zvezi metodologije obračuna stroškov prevoza na delo.

 

Trenutno veljavna Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, na podlagi katere se oblikujejo najvišje dovoljene maloprodajne cene za neosvinčen motorni bencin 95 in dizel na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest, se izteče 30.9.2020. To pomeni, da se s 1.10. 2020 cene vseh naftnih derivatov lahko oblikujejo prosto na trgu.

 

Glede na prenehanja veljavnosti Uredbo in posledično liberalizacijo cen naftnih derivatov nas zanima, na kakšen način bodo delodajalci javnim uslužbencem obračunavali stroške prevoza na delo. Veljavna Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND) v Aneksu (Uradni list 40/2012) namreč v 2. odstavku 5. člena določa, da v kolikor javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom, se mu prizna kilometrina v višini 8% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Glede na sedaj popolno liberalizacijo cen naftnih derivatov nas zanima po kakšni metodologiji se bo določala cena, od katere bo priznana kilometrina v višini 8% cene neosvinčenega bencina.

 

Glede na Ureditev v KPND in že pričetimi (ter nato prekinjenimi) pogajanji za spremembo obračuna potnih stroškov na MJU naslavljamo tudi vprašanje, kdaj MJU oz. Vlada Republike Slovenije predvideva predlagati spremembo navedene določbe KPND in ureditev drugačne metodologije obračuna.

 

V Sindikatu policistov Slovenije opozarjamo, da bo s 1.10.2020 tako nastala pravna praznina, ki je izključno na strani delodajalca, zato vas pozivamo k čimprejšnjemu pristopu k pogajanjem za ureditev povračil stroškov prevoza na in iz dela. Od Ministrstva za javno upravo oz. Vladne pogajalske skupine za javni sektor bi namreč pričakovali, da tako pomembna vprašanja, ki bodo vplivala na pravice javnih uslužbencev iz delovnega razmerja, uredi pred spremembo trga naftnih derivatov.

 

Dokument pošiljamo v vednost tudi MNZ in Policiji in Vas naprošamo, da nam sporočite na kakšen način boste pristopili k reševanju navedenega problema.

 

Za odgovor se vam vljudno zahvaljujemo!

 

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Mlekuš

PREDSEDNIK SPS

 

 

 

 

Številka:  3278/GD-78/2020/1

Datum :   28.9.2020                                                                          

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>