Pridružite se nam:

SESTANEK Z MINISTROM ZA NOTRANJE ZADEVE V ZVEZI IZVRŠEVANJA SPORAZUMA O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV

Datum objave: 25-09-2020

Spoštovani!

 

Obveščamo vas, da je bil danes, 25. 9. 2020 s strani Ministra za notranje zadeve g. Aleša Hojsa sklican sestanek z reprezentativnima sindikatoma v Policiji, in sicer v zvezi izvrševanja II. in III. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Ur. List 3/2019).

 

Minister za notranje zadeve je uvodoma predstavil Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 23. 9. 2020, s katerim se je Vlada RS seznanila z aktivnostmi povezanimi z realizacijo II. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Stavkovni sporazum), v povezavi z 12. in 13. točko vlade, z dne 31. 1. 2019 ter z Neodvisno strokovno analizo ustreznega vrednotenja delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb s posebnimi pooblastili, ki jo je izvedla Fakulteta za upravo na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila in sklenjene pogodbe. Minister je sindikate obvestil, da je z omenjeno Analizo II. točka Stavkovnega sporazuma, realizirana, saj je vlada pri neodvisni strokovni inštituciji naročila izvedbo Analize, iz njenih rezultatov pa ne izhaja podlaga za višje uvrščanje delovnih mest in nazivov policistov v plačne razrede. Analiza je sicer pokazala, da obstajajo manjša odstopanja zahtevnosti določenih delovnih mest znotraj nekaterih tarifnih razredov, ki pa ne kažejo, da bi bila delovna mesta policistov sistemsko podvrednotena glede na delovna mesta ostalih uniformiranih poklicev.

 

Predstavniki SPS smo vodstvo MNZ opozorili, da se je Vlada seznanila z analizo, ne da bi jo podpisniki sporazuma pred tem prejeli in nanjo lahko podali pripombe, kot so to možnost imeli delodajalci. SPS je opozoril, da to odstopa od običajne prakse, pri čemer smo ministra seznanili s primerom analize, ki je bila dogovorjena s stavkovnimi sporazumi s sindikati javnega sektorja v letu 2018, in sicer v točki XII. Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Ur. List 80/2018) - Pregled sistemov napredovanj v plačne razrede in nazive v javnem sektorju. Predmetna analiza je bila pred posredovanjem gradiva v obravnavo in sprejemu na Vladi RS, predmet večkratnega usklajevanja tako z delodajalci kot tudi z vsemi sindikati javnega sektorja, ki so lahko na metodologijo, vire podatkov ipd. večkrat tudi podali pripombe, ki so bile pred končnim sprejemom na Vladi tudi upoštevane.

 

Minister g. Aleš Hojs je predlog SPS v celoti sprejel, tako da bomo sindikati navedeno analizo prejeli v najkrajšem možnem času, da jo bomo lahko proučili in v roku na Vlado RS posredovali svoje pripombe.

 

Ocenjujemo, da je sprejem predloga SPS s strani ministra korekten in sledi namenu Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, zato ga smatramo kot konstruktivnega. S sprejemom našega predloga bomo tako lahko preverili, ali je analiza skladna s Sporazumom o razrešitvi stavkovnih zahtev.

 

V SPS bomo navedeno analizo natančno proučili in vas o ugotovitvah obvestili.

 

Prepričani smo, da bomo glede na današnji konstruktiven pogovor, na koncu prišli do rešitve, ki bo pravična.

 

V nadaljevanju sestanka nas je minister seznanil, da Vlada RS v okviru odprave administrativnih ovir razmišlja tudi o možnosti ureditve sprotnega in ažurnega izplačevanja plač, z vsemi dodatki in povračili. S tem bi obstoječe plačilne liste postale preglednejše, saj ne bi bilo več poračunov dodatkov za pretekle mesece in akontacij stroškov prevoza ter regresa za prehrano. Dogovorjeno je bilo, da bomo na to temo prejeli še kratko obrazložitev, z več možnimi rešitvami, nato pa v okviru socialnega dialoga našli najustreznejšo rešitev.


S spoštovanjem,

mag. Kristjan Mlekuš

PREDSEDNIK SPS

 

Številka:  3278/OBC-63/2020/1

Datum :   25.9.2020                                                              

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>