Pridružite se nam:

POBUDA ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE ZAKONA O ORGANIZIRANOSTI IN DELU V POLICIJI (ZODPOL) - OBVESTILO ČLANSTVU

Datum objave: 21-09-2020

Spoštovani!

 

V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) v zadnjih mesecih spremljamo javno, medijsko, politično in pravno razpravo ter medsebojna obračunavanja v zvezi razumevanja določb 4. odstavka Zakona o organiziranosti in delu v Policiji (ZODPol, Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19 in 66/19 – ZDZ), ki se nanaša na razmerja med Ministrstvom za notranje zadeve in policijo, predvsem na področju usmerjanja.

 

Sindikat policistov Slovenije se v razpravo, ki je dobila izrazito politično konotacijo ni vpletal, saj ocenjujemo, da le-ta ne sodi v pristojnost sindikata, katerega osnovno poslanstvo je zavzemanje za ekonomske, socialne in interesne pravice zaposlenim. V zadnjem obdobju smo prišli celo do absurdne situacije, ko so celo nekateri posamezniki in posamezni sindikati pisali lastna »strokovna« pravna mnenja, kar pa je po našem prepričanju nedopustno in presega polje sindikalnega delovanja. Celo več, tudi sindikalne zveze in konfederacije, ki s policijo in njenimi zaposlenimi nimajo popolnoma nobene zveze.

 

Sindikat policistov Slovenije je nepolitična, demokratično in neodvisno združenje zaposlenih v Policiji in MNZ, zato se v politična obračunavanja glede navedenih vprašanj v preteklih mesecih nismo in ne bomo opredeljevali.

 

Glede na zaključene politične postopke v Državnem zboru RS, pa ocenjujemo, da je nastopil čas, da se v interesu zaposlenih in Policije kot organa v sestavi ter njihovega ugleda v javnosti, to vprašanje reši na edini pravno dopusten način.

 

Zato vas obveščamo, da je Sindikat policistov Slovenije iz naslova varovanja interesov zaposlenih in Policije kot institucije na vse poslanske skupine Državnega zbora naslovil pobudo, da se navedeno vprašanje reši na edini pravno dopusten, objektiven in demokratičen način. Državni zbor Republike Slovenije je tista demokratična institucija, ki je zakon sprejel, zato je tudi edini poklican, da ga razlaga.

 

Sindikat policistov Slovenije je zato vsem poslanskim skupinam Državnega zbora (ki edine lahko vložijo takšno pobudo) tako podal pobudo, da skladno z določbo 149. člena Poslovnika DZ, v parlamentarno proceduro vložijo Predlog za sprejem avtentične razlage določb 4. člena ZODPol ter takšno razlago tudi sprejmejo po predpisanem postopku.

 

V Sindikatu policistov Slovenije ocenjujemo, da s to pobudo, s katero se ne spuščamo v vsebino ali smer morebitne razlage, varujemo interesne pravice zaposlenih do varovanja dostojanstva. Namreč, burno dogajanje zadnjih mesecev glede tega vprašanja, ki so ga na medijski parket pripeljali tako posamezni sindikalni, kot politični akterji, po našem prepričanju izredno škodi ugledu poklica policist. Zato želimo in apeliramo, da se vprašanje razmerij, ki jih ureja 4. člen ZODpol dokončno zaključi na kraju in na način, ki sta edina legitimna presekati medijske spopade, ki škodijo policiji in njenim zaposlenim.

 

V SPS obžalujemo, da se je vprašanje izvrševanja določb 4. člena ZODPol zlorabilo v politične namene. Sedaj, ko je politična predstava za javnost zaključena, pa ocenjujemo, da je čas, da se zaradi očitne nejasnosti, to vprašanje reši tam, kjer se mora reševati – v DZ in ne v medijih!

 

SPS ne bo pristajal, da ga bo kdorkoli zaradi lastnih interesov ali prikrivanja neuspehov  poskušal etiketirati z raznimi političnimi barvami. Ravno zaradi nepristranskosti in nevtralnosti smo z našo pobudo počakali do razpleta političnega diskurza na to temo, kar je edino korektno.

 

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Mlekuš

PREDSEDNIK SPS

 

  

Številka:  3278/GD-70/2020/1

Datum :   21. 9. 2020                                                                          

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>