Pridružite se nam:

VABILO NA VOLILNI KONGRES SINDIKATA POLICISTOV SLOVENIJE - OBVESTILO ČLANSTVU

Datum objave: 18-09-2020

Spoštovani!

 

Vljudno vas vabimo na Volilni Kongres Sindikata policistov Slovenije, ki bo v sredo, 21. oktobra 2020, ob 10.00 uri v dvorani Zlatorog v Športnem parku Celje, Opekarniška cesta 15, Celje.

 

Svet Sindikata policistov Slovenije je na podlagi obveznosti, ki izhajajo iz Statuta in trenutne epidemiološke situacije sprejel odločitev, da se volilni Kongres, ki je bil zaradi epidemije COVID-19 že dvakrat odpovedan, izvede v večjem objektu, ki omogoča sprejetje vseh varnostnih ukrepov. SPS je predhodno prejel tudi pozitivno mnenje NIJZ za organizacijo dogodka.

 

 

Predlagan dnevni red:

 

  9.15  - 10.00   Registracija udeležencev

10.00  - 10.15   Otvoritev Kongresa SPS, pozdravna beseda predsednika in ostalih gostov,   volitve delovnega predsedstva, verifikacijske komisije in overovateljev zapisnika, potrditev dnevnega reda

10.15 – 10.30   Predstavitev nujnih sprememb Statuta zaradi epidemije COVID-19 in potrditev le-teh na Kongresu

10.30  - 11.00   Poročilo volilne komisije o volitvah predsednika in regionalnih predstavnikov SPS, podelitev potrdil o izvolitvi, predstavitev izvoljenih predstavnikov

11.00  - 11.15   Napoved volitev v Senat, navodila udeležencem

11.15  - 12.00   Volitve v senat

12.00  - 12.30   Odmor s kavo in čajem  (postreženo)

12.30  - 13.00   Razglasitev rezultatov volitev v senat

13.00  – 13.30   Razno                      

13.30  -  14.00  Zaključek Kongresa

 

Zaradi priporočil NIJZ in v skladu s soglasjem NIJZ, je trajanje Kongresa omejeno na 4 ure, pri čemer je potrebno v vmesnem času zagotoviti tudi prezračevanje prireditvenega prostora. Vsi člani, ki se nameravajo udeležiti Kongresa in želijo uveljaviti pravico do sindikalnih ur

(4 ure delovne obveze) na dan Kongresa naj to sporočijo svojim regionalnim predstavnikom na njihov elektronski naslov najkasneje do 2. 10. 2020. Na podlagi prispelih prijav bo Sindikat policistov Slovenije seznam za vse udeležence izdal Sklep o koriščenju sindikalnih ur iz naslova dela v organih sindikata. Sklep bo pred Kongresom pravočasno posredovan delodajalcu in neposrednim nadrejenim. Sindikat je v skladu z določbo 22.n člena KPP dolžan delodajalcu po udeležbi predložiti dokazilo o dejanski udeležbi.

 

V času Kongresa bomo zagotovili minimalno varnostno razdaljo med udeleženci ter upoštevali vsa higienska priporočila NIJZ. (v vseh prostorih bo ves čas obvezna uporaba lastne zaščitne maske, tako ob prihajanju in odhajanju v dvorano, kot med samo prireditvijo)

Prikazi dodatnih ukrepov pa bodo izobešeni na vidnem mestu ob vstopu in na več vidnih mestih v dvorano Zlatorog. Vse ukrepe higienskih priporočil NIJZ bo upošteval tudi ponudnik Športne dvorane Zlatorog za maksimalno zaščito in varnost.

 

Prosimo vas, da vsi tisti, ki se nameravate udeležiti kongresa  seznanite z vsemi splošnimi in dodatnimi ukrepi za zaščito pred okužbami z novim korona virusom na spletni strani:  https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-zvirusom-sars-cov-2019.

 

Skladno z izdanim soglasjem NIJZ in ukrepi za preprečevanje širjenja virusa COVID-19, ne smemo zagotavljati hrane, zato kosila na tokratnem Kongresu, zaradi izredno restriktivnih pogojev, žel ne moremo organizirati.

 

Hkrati vas obveščamo, da skladno s 1. alinejo 1. odstavka 21. člena Statuta SPS, Kongres sprejema, spreminja ali dopolnjuje določbe Statuta. Skladno z navedeno določbo lahko članice in člani podajo pobudo za spremembo in dopolnitev Statuta. Pobude je potrebno oddati najkasneje do 7. 10. 2020 in sicer v amandmajski obliki in sicer na elektronski naslov info@sindikat-policistov.si. Vse, do roka prejete pobude bodo uvrščene na dnevni red Kongresa.

 

Prav tako vas obveščamo, da je skladno z aktom o razpisu volitev v SPS ter določbami Statuta in Pravilnika o volitvah in imenovanjih, možno vložiti kandidaturo za volitve v Senat še eno uro pred pričetkom Kongresa, torej med 9.00 in 10.00 uro 21. 10. 2020 pri Volilni komisiji SPS na prireditvenem prostoru.

 

Zunanje parkiranje bo pred Športno dvorano Zlatorog.

 

Za vaše razumevanje se vam zahvaljujemo!

 

Lep pozdrav, 

mag. Kristjan Mlekuš

PREDSEDNIK SPS

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>