Pridružite se nam:

VROČANJE ZAVRNILNIH SKLEPOV ZARADI SOLIDARNOSTNE POMOČI ZA ČAS EPIDEMIJE COVID-19 - OBVESTILO ČLANSTVU

Datum objave: 18-08-2020
Spoštovani, 

v preteklih dneh je delodajalec pričel z vročanjem zavrnilnih Sklepov, s katerimi zavrača pravico do izplačila solidarnostne pomoči iz naslova naravne nesreče, med katere se skladno z zakonodajo šteje tudi pojav nalezljive bolezni.

Po proučitvi sklepov smo v Sindikatu policistov Slovenije pripravili vzorec pritožbe, ki ga je potrebno vložiti v 8 dneh od vročitve le-teh. 

Vzorec pritožbe vse članice in člani SPS dobite pri svojih regionalnih predstavnikih in sindikalnih zaupnikih v policijskih enotah. Članice in člani morajo pritožbe zoper sklepe vložiti sami pri delodajalcu, o pritožbah pa bo odločala Komisija Vlade RS za pritožbe iz delovnega razmerja. 

Hkrati vas obveščamo, da je SPS preko svojih pravnih zastopnikov vložil kolektivni delovni spor na Delovno in socialno sodišče, ki bo sprejelo dokončno odločitev o upravičenosti do izplačila solidarnostne pomoči. 

S spoštovanjem,

 mag. Kristjan Mlekuš 
PREDSEDNIK SPS

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>