Pridružite se nam:

PRAVICA DO IZREDNEGA DOPUSTA ZARADI SPREMLJANJA PRVOŠOLCA V ŠOLO NA PRVI ŠOLSKI DAN – OBVESTILO

 

 

Datum objave: 24-07-2020

Spoštovane članice in člani,

 

tudi v letošnjem letu vas obveščamo, da vam na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča VIII Ips 35/2018 ter mnenja Ministrstva za javno upravo, iz katerega izhaja, da je spremljanje prvošolca v šolo na prvi šolski dan neodložljiv opravek, saj gre v skladu z razlago sodišča: »za enkraten, neodložljiv dogodek, pri katerem se od staršev družbeno pričakuje, da ta dan v šoli preživijo s svojim prvošolcem«, pripada pravica do izrednega dopusta.

Zaradi navedenega vas seznanjamo, da ste na podlagi 3. alineje, prvega odstavka, 41. člena Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO), upravičeni do odsotnosti z dela s pravico do nadomestila plače (izredni dopust), in sicer zaradi spremljanja prvošolca v šolo na prvi šolski dan, ki bo letos v torek 1. 9. 2020.

Na podlagi citirane zakonske določbe je delavec lahko odsoten z dela s pravico do nadomestila plače en dan, in sicer zaradi drugih neodložljivih opravkov.

Predlagamo vam, da preko svojega predstojnika čim prej vložite zahtevo za uveljavljanje vaše pravice do izrednega dopusta, vsekakor pa pred začetkom novega šolskega leta, in sicer je najbolje, da to storite vsaj 30 dni prej. Pri tem pa ne pozabite priložiti kopije potrdila o vpisu oziroma obvestila o sprejemu otroka v 1. razred.

 

 

Z odličnimi pozdravi.

                                                                                              Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

 

Številka:  3643/OBC-58/2020/1

Datum :   24. 7. 2020

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>