Pridružite se nam:

SESTANEK Z VODSTVOM POLICIJE GLEDE VODENJA POSTOPKOV IN VROČANJE ODLOČB O KARANTENI – OBVESTILO ČLANSTVU

Datum objave: 24-07-2020

Spoštovane članice in člani SPS ter vsi zaposleni v Policiji in MNZ.

 

Obveščamo vas, da smo bili dne 22. 7. 2020 na podlagi naše pobude pod št. 3643/GD-59/2020/1 povabljeni na sestanek, ki je potekal v prostorih vodstva policije in se je nanašal na vodenje postopkov in vročanje odločb o t.i. karanteni, ki se izvajajo na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije in na mejnih prehodih na zunanjih mejah.

 

Sestanka z vodstvom policije smo se  udeležili predstavniki obeh reprezentativnih sindikatov v Policiji . Z naše strani so bili na sestanku izpostavljeni konkretni primeri in težave, s katerimi se policisti srečujejo pri svojem vsakdanjem delu. Prav tako smo predstavili tudi težave, ki so jih prinesle dodatne zadolžitve  povezane z vodenjem teh postopkov ter samo vročanje karantenskih odločb in dodatno delo nastalo zaradi vodenja evidence oseb, ki samo tranzitirajo Republiko Slovenijo in prihajajo iz držav, ki so na rdečem seznamu. Pri tem je bil dan tudi poudarek na vedno slabšo kadrovsko situacijo, ki se slabša praktično iz dneva v dan, na preobremenjenost in posledično »pregorevanje« policistov ter drugih zaposlenih  še posebno v času turistične sezone, ko je  promet že tako povečan na vseh mejah in na dodatne zadolžitve, ki jih policisti opravljamo namesto in v imenu drugih državnih organov …

 

Vodstvo policije se je z našimi pripombami, v veliki večini strinjalo, vendar pa  smo na koncu skupaj ugotovili, da je Policija žal trenutno edina ustanova, ki se je v danih okoliščinah oziroma v kriznih situacijah sploh še sposobna odzvati in izpeljati kvalitetne postopke, ki so zato potrebni. Glede na naše ugotovitve, torej noben drug državni organ nima organizacijskih sposobnosti, kakor niti  dovolj kadrovskih resursov za delovanje v omenjenih razmerah, zato je policija posledično še dodatno vpeta v reševanje teh nujnih postopkov. Na sestanku je bilo s strani vodstva policije posebej poudarjeno, da se trudijo in delajo vse, da bi se policistom čimbolj olajšalo delo, in sicer tako, da bo le-to v največji možni meri  avtomatizirano. Obenem izvajajo tudi monitoring nad samim izdajanjem odločb ministrstva (predvsem njihova ažurnost ter sočasno svetovanje pri delu …), nenazadnje pa iščejo tudi rešitve za lažji način vročanja, ter izvajajo druge aktivnosti, kot so npr. naročilo, da ni več določenih poročanj …

 

 

Na podlagi podane obrazložitve smo v SPS poudarili, da se z vodenjem predmetnih upravnih postopkov  še vedno ne strinjamo, kakor tudi ne s tem, da morajo policisti vročati upravne odločbe, saj menimo, da ni pravne osnove za vodenje tega upravnega postopka s strani policistov. Naloge namreč izhajajo iz stvarne pristojnosti drugega organa, prav tako pa tudi ni pravne osnove za vročanje odločb s strani policistov. Menimo še, da se omenjene naloge ne morejo izvajati, na podlagi instituta asistence, kot  tudi ne v obliki pravne pomoči drugim državnim organom, saj pri vročanju ne gre za pravno pomoč, ampak  za procesno dejanje. O naših nadaljnjih aktivnostih se bomo posvetovali  s pogodbenimi odvetniki in vas o vseh morebitnih dodatnih aktivnostih tudi sproti obveščali.

 

Na samem sestanku smo bili seznanjeni, da se zaposleni na UIT izredno trudijo, da bi policistom na KT in MP čimbolj olajšali delo s samim postopkom izdajanja odločb, kar z vidika pristopa delodajalca pozdravljamo, saj menimo, da bi tudi za ta del postopka moral poskrbeti zakonski nosilec pristojnosti izdajanja odločb.

 

Nenazadnje smo danes opozorili, da politika in delodajalec, policistom ter vsem ostalim zaposlenim  nalaga vedno samo dodatno delo in se zato ne moremo strinjati z razlago, da policija zmore vse,  drugi državni organi, pa  ne. Vsekakor smo opozorili, da je tudi v policiji kadrovska situacija iz dneva v dan  slabša, ter da delodajalec in politika nikoli nimata  težav z dodatnim obremenjevanjem vseh zaposlenih, pri tem pa z lahkoto pozabita na določene zaveze, ki nenazadnje v nekaterih primerih izhajajo tudi iz sklenjenih stavkovnih sporazumov  Delodajalec in politika pa vedno znova pozabljata, da je zaposlene potrebno tudi stimulirati in ustrezno finančno nagraditi, za kar se bomo v SPS zavzemali vse do ustrezne končne ureditve statusa policista.

 

V Sindikatu policistov Slovenije izkazujemo izredno zadovoljstvo, da se vodstvo policije trudi in išče rešitve, pri tem pa tudi upošteva predloge, ki so bile podane s strani SPS za zmanjšanje administrativnega dela. Vodstvo policije je že takoj po sestanku 23. 7. 2020 posredovalo depešo pod zvezo štev. 843-15/2020/1740 (2131-08) obvestilo, s katerim so opozorili, da se statistika pridobiva iz nove aplikacije COVIDDOBR in zato dvojno delo (dodatno vodenje Excell tabele) ni potrebno. Z navedenim se nedvomno krepi socialni dialog, ki pripomore k večjemu zadovoljstvu zaposlenih v policiji.

 

 

Z odličnimi pozdravi.

Sebastjan Korošec

generalni sekretar SPS

 

Številka:   3643/OBC-57/2020/1

Datum :   24. 7. 2020

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>