Pridružite se nam:

VODENJE POSTOPKOV IN VROČANJE ODLOČB O KARANTENI - OBVESTILO ČLANSTVU

Datum objave: 22-07-2020

Spoštovane članice in člani SPS ter vsi zaposleni v Policiji in MNZ.

 

Obveščamo vas, da smo v Sindikatu policistov Slovenije (SPS), na pooblaščenca vršilca dolžnosti generalnega direktorja Policije za sodelovanje s sindikati, naslovili poziv in pobudo pod št. 3643/GD-59/2020/1, in sicer dne 20. 7. 2020, ki se je nanašala na vodenje postopkov in vročanje odločb o t.i. karanteni, ki se izvajajo na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije in na mejnih prehodih na zunanjih mejah.

 

Naš poziv in pobuda je bila podana predvsem zaradi dejstva, da je večino administrativnega dela povezanega z izdajanjem t.i. karantenskih odločb padla na policiste, ki opravljajo naloge na kontrolnih točkah bodisi na notranjih mejah Republike Slovenije in na mejnih prehodih na zunanjih mejah. Nenazadnje se policisti pri delu zaradi tega srečujejo tudi z določenim dodatnimi težavami, kot so npr. nezadovoljstvo potnikov, ki ne razumejo, da omenjeni postopki potekajo dlje časa, kot običajno. Poleg tega se policisti, v sklopu turistične sezone, ko je že tako povečan obseg dela, zaradi na novo dodeljenih nalog, srečujejo samo še z dodatnimi obremenitvami, ki ob splošnem pomanjkanju kadra, stanje samo še poslabšujejo. Z navedenim načinom dela so se podaljšale čakalne dobe tako na kontrolnih točkah, kot tudi na samih mejnih prehodih. Pri policistih pa se povzroča dodaten stres, ki na koncu lahko pripelje tudi do neposredne izgorelosti posameznika. Tako ne gre samo za povečan obseg dela izven okvirjev rednih del in nalog, ampak nenazadnje tudi za vprašanje, ki se nanaša na varnost in zdravje zaposlenih pri opravljanju njihovega vsakdanjega dela.  

Na naš poziv in pobudo po čimprejšnjem sestanku, z odgovornimi osebami, se je delodajalec takoj odzval in istočasno sklical tudi sestanek, ki bo potekal dne 23. 7. 2020. O vsebini sestanka in sklenjenih dogovorih Vas bomo naknadno obvestili.

 

 

Z odličnimi pozdravi.

                                                                                               Sebastjan Korošec

                                                                                            generalni sekretar SPS

 

Številka:  3643/OBC-55/2020/1

Datum :  22. 7. 2020                                                              

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>