Pridružite se nam:

VOLITVE SODNIKOV POROTNIKOV DELOVNIH IN SOCIALNEGA SODIŠČA – OBVESTILO ČLANSTVU

Datum objave: 14-07-2020

Spoštovane članice in člani SPS.

 

Z obvestilom št. 3643/OBC-46/2020/1, z dne 28. 5. 2020, smo vas obvestili, da je Mandatno-volilna komisija Državnega zbora RS, na reprezentativne sindikate naslovila poziv k predlogu za imenovanje kandidatov za sodnike porotnike na več delovnih in socialnem sodišču in vse zainteresirane kandidate pozvali, da izpolnite obrazec s podatki in soglasje h kandidaturi, ter potrdite izpolnjevanje pogojev s podpisom.

 

Obveščamo vas, da smo na podlagi prejetih kandidatur za sodnike porotnike, opravili izbor prijavljenih kandidatov, in sicer z žrebom, s čimer smo vsem omogočili enakopravno možnost izbora. Z zadovoljstvom vas torej seznanjamo, da smo v Sindikatu policistov Slovenije, na koncu, tako skupaj dobili 25 prostih mest za kandidature za sodnike porotnike, s čimer nam je bilo  izkazano veliko zaupanje. Izbranih 25 članov SPS, je bilo predlaganih pristojnemu organu državnega zbora v izborni postopek na mesto sodnika porotnika v petletnem mandatnem obdobju in sicer na naslednja sodišča:

 

DELOVNO SODIŠČE V CELJU:……………………………………..4

DELOVNO SODIŠČE V KOPRU:…………………………………..3

DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI

-       za odločanje v delovnih sporih:……………………..3

-       za odločanje v socialnih sporih:……………………..7

DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU:…………………………….8

 

Izbrani kandidati so bili o izboru obveščeni osebno preko regionalnih predstavnikov. Ob tej priložnosti jim v SPS iskreno čestitamo in ob tem izražamo prepričanje, da bodo vsi upravičili imenovanje in dostojno zastopali interese zaposlenih ter na ta način tudi uspešno opravljali naloge sodnika porotnika.

 

Z odličnimi pozdravi.

 

 

                                                                                                      Sebastjan Korošec

                                                                                              generalni sekretar SPS

Številka:    3643/OBC-52/2020/1

Datum  :   14. 7. 2020

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>