Pridružite se nam:

ODPOVED VOLILNEGA KONGRESA SINDIKATA POLICISTOV SLOVENIJE

Datum objave: 20-06-2020

Spoštovane članice in člani!

 

Obveščamo Vas, da smo bili zaradi omejitev, ki izhajajo iz ukrepov Vlade RS in NIJZ za omejitev širitve okužbe z virusom COVID-19, prisiljeni odpovedati Volilni Kongres SPS, ki je bil sklican v torek,  23. junija v kongresnem centru Terme Zreče.

 

Dne 17. 6. 2020 so nas iz Term Zreče obvestili, da glede na število prijav (410 udeležencev) in po predhodnem pridobljenem mnenju NIJZ, izpeljava dogodka ni mogoča, saj nam ne morejo zagotoviti ustreznih ukrepov, ki za gostinske, zdraviliške in druge obrate po Odloku Vlade ostajajo obvezne.

 

V SPS smo v sodelovanju s Termami Zreče in predstavniki NIJZ tudi na samem kraju poskušali najti rešitev, tako z možnostjo poteka Kongresa v več ločenih dvoranah z video prenosom, na prostem in podobno, vendar spoštovanja ukrepov nikakor nismo mogli zagotoviti. Nemudoma smo v sodelovanju z NIJZ vse do današnjega dne poskušali zagotoviti potek Kongresa na drugih lokacijah po Sloveniji, vendar ni bilo na voljo objekta, kjer bi lahko zagotovili varno izvedbo dogodka za takšno število udeležencev. Ker so maksimalne kapacitete ob upoštevanju navodil NIJZ (razdalja 1,5 m, ločeni dostopi od drugih obiskovalcev, ipd.) med 180 in 230 udeležencev, bi za izpeljavo Kongresa morali omejiti število udeležencev, kar pa bi bilo v nasprotju s Statutom SPS in bi se tako pod vprašaj postavilo legitimnost Kongresa.

 

Zaradi vsega navedenega obstajajo objektivne okoliščine, na katere SPS nima vpliva in trenutno onemogočajo izvedbo Kongresa, zato je Svet SPS sprejel sklep o preklicu le tega, saj smo kot sindikat in policisti zavezani spoštovanju ukrepov, ki jih nalaga zakonodaja.

 

Na podlagi določb 23.a člena Statuta SPS, bo Kongres sklican takoj, ko bodo okoliščine to dopuščale. Nov termin izvedbe Kongresa vam bomo pravočasno sporočili.

 

Hvala za razumevanje!

 

mag. Kristjan Mlekuš

PREDSEDNIK SPS                                                      

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>