Pridružite se nam:

VŠTEVANJE USPOSABLJANJA KANDIDATOM ZA POLICISTE ZA VAROVANJE ZUNANJE MEJE EU V NAPREDOVALNO OBDOBJE – ODGOVOR MNZ

 

Datum objave: 11-06-2020

Spoštovane članice in člani SPS.

 

Na pooblaščenca generalnega direktorja policije, za sodelovanje s sindikati, smo v drugi polovici meseca maja, naslovili poziv, v katerem smo izpostavili težavo pri zastoju realizacije odločitve, da se za prve tri generacije policistov, ki so se v letu 2007 in 2008 usposabljali na delovnem mestu »kandidat za policista EU« ponovno preveri morebitno izpolnjevanje pogojev za napredovanje ter pripravi ustrezne dopolnilne akte. Predmetno preverjanje izpolnjevanja pogojev bi moral Urad za organizacijo in kadre namreč izvesti že do konca meseca aprila 2020 ter obenem pripraviti in izdati tudi ustrezne dopolnilne delovnopraven akte.

  

Poleg tega smo zahtevali še, da se še enkrat preveri tudi vse ocene za leto 2009, ki se nanašajo na policiste 4. generacije, ki so se usposabljali za varovanje zunanje meje EU, in sicer v obdobju od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009, saj je bilo pri obravnavi določenih policistov ugotovljeno, da so bili za leto 2009 nekateri ocenjeni za nazaj, in sicer šele leta 2016 ter še to na pobudo sindikata. Zaradi navedenega smo ocenili, da je potrebno še enkrat, za vsakega posameznika, najprej preveriti ali je bil sploh ocenjen ter takoj zatem še enkrat preveriti pogoje za napredovanje in v primeru nepravilnosti, zadevo tudi takoj ustrezno sanirati, in sicer z izdajo dopolnilnih delovnopravnih aktov. Takrat smo opozorili še, da morajo biti vsi iz 4. generacije, v skladu z veljavno zakonodajo, ocenjeni, saj v kolikor niso prejeli ustrezne delovne ocene so posledično lahko namreč oškodovani tudi pri napredovanjih.

 

10. 6. 2020 smo, s strani MNZ, prejeli odgovor v katerem navajajo, da je Urad za organizacijo in kadre, pristopil k preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje policistov, ki so se usposabljali na delovnem mestu kandidat za policista EU. Ob pripravi podatkov je bilo ugotovljeno, da je treba za 427 policistov, in sicer za vsakega posebej, preveriti izpolnjevanje pogojev za napredovanje v plačnem razredu in to za celotno obdobje zaposlitve v Policiji, upoštevaje dejstva, da se obdobje usposabljanja šteje tudi v napredovalno obdobje. Pri tem se za vsakega policista posebej dejansko pregleduje in preverja, kako je napredoval in ali je bil morebiti premeščen na zahtevnejše delovno mesto. Na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja pa se nato pripravi pregled obdobij za poračun razlike v plačnem razredu za sporna obdobja.

 

Zaradi pojava širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) se je preverjanje izpolnjevanja pogojev za vse policiste, ki so se usposabljali na delovnem mestu kandidat za policista EU nekoliko upočasnilo, vendar kljub temu na MNZ predvidevajo, da bodo vsa preverjanja in delovnopravni akti pripravljeni do meseca septembra.

 

Delovnopravni akti bodo za vse policiste, ki so upravičeni do poračuna razlike v plačnih razredih, zaradi napredovanja, izdani sočasno.

 

Poleg tega bodo na UOK MNZ, prav zaradi pobude SPS, tudi glede ocen za leto 2009, ki se nanašajo na 4. generacijo policistov, ki so se v obdobju od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009, usposabljali na delovnem mestu kandidat za policista EU, vse policijske uprave pozvali, da naj za vsakega policista posebej, še enkrat, najprej preverijo ali je bil sploh ocenjen za leto 2009 ter nato podredno preverijo še izpolnjevanje pogojev za napredovanje in v primeru ugotovljenih nepravilnosti to takoj povratno sporočijo, da bodo na MNZ sanirali zadevo na enak način kot za ostale.

 

 

Z odličnimi pozdravi.

 

                                                                                              Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

 

Številka:  3643/OBC-48/2020/1

Datum :   11. 6. 2020

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>