Pridružite se nam:

VOLITVE SODNIKOV POROTNIKOV DELOVNIH IN SOCIALNEGA SODIŠČA – OBVESTILO IN POZIV ČLANSTVU

Datum objave: 28-05-2020

Spoštovane članice in člani SPS.

Obveščamo vas, da je Mandatno-volilna komisija Državnega zbora RS, na reprezentativne sindikate naslovila poziv k predlogu za imenovanje kandidatov za sodnike porotnike na več delovnih in socialnem sodišču. Za kandidiranje je poleg članstva v sindikatu predpisan tudi pogoj:

Za sodnika porotnika je lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik (42. člen Zakona o sodiščih; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT in 16/19 – ZNP-1). Mandat sodnikov porotnikov traja pet let in so lahko ponovno izvoljeni.

Kandidature za sodnike porotnike so na naslednjih sodiščih:

- Delovno sodišče v Celju, Kopru, Ljubljani (odločanje v delovnih sporih in odločanje v socialnih sporih) in Delovno sodišče v Mariboru.

Člani SPS imamo devet prostih mest za kandidature za sodnike porotnike, in sicer na naslednjih sodiščih:

DELOVNO SODIŠČE V CELJE:……………………………………..1

DELOVNO SODIŠČE V KOPRU:…………………………………..1

DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI

-      za odločanje v delovnih sporih:……………………..3

-      za odločanje v socialnih sporih:……………………..2

DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU:…………………………….2

 

V prilogi vam posredujemo obrazec s podatki kandidata oz. kandidatu, soglasje h kandidaturi ter izjava o izpolnjevanju pogojev za izvolitev za sodnico oz. sodnika porotnika delovnega ali socialnega sodišča. Zainteresirane člane vljudno vabimo, da izpolnijo priložen obrazec s podatki in soglasjem h kandidaturi z navedbo sodišča za katerega želijo kandidirati, ter potrdijo izpolnjevanje pogojev s podpisom. Potrjeni obrazci se pošljejo na naslov sekretariat@sindikat-policistov.si IN po pošti na naslov Sindikat policistov Slovenije, Opekarniška 15/c – 3000 Celje.

Vloge za kandidaturo pošljite najkasneje do 8. 6. 2020.

V primeru več prijav na isto sodišče, bodo imeli vsi člani SPS enakopravno možnost izbire in sicer bomo v takšnem primeru izvedli žreb, nato pa bomo izbranega kandidata predlagali v izborni postopek, ter ga o tem pisno obvestili preko regionalnega predstavnika.

 

Z odličnimi pozdravi.

 

                                                                                              Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPSDatum :   28. 5. 2020

 

 

Priloga:

-      obrazec s podatki kandidata OBRAZEC ZA KANDIDATA ZA SODNIKA POROTNIKA.PDF

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>