Pridružite se nam:

VŠTEVANJE USPOSABLJANJA KANDIDATOM ZA POLICISTE ZA VAROVANJE ZUNANJE MEJE EU V NAPREDOVALNO OBDOBJE – OBVESTILO

 

Datum objave: 18-05-2020

Spoštovane članice in člani SPS.

 

Na Sindikat policistov Slovenije (SPS) smo v zadnjih dneh prejeli več vprašanj policistov, ki so povezana oziroma se nanašajo na izpolnjevanje pogojev za napredovanje kandidatov prvih štirih generacij policistov, ki so se v letu 2007, 2008 in 2009 usposabljali za delo kot policisti za varovanje zunanje meje EU.

 

Zaradi navedenega smo na pooblaščenca generalnega direktorja policije za sodelovanje s sindikati naslovili poziv, v katerem smo pooblaščenca seznanili, da smo se v SPS v lanskem letu seznanili z obvestilom generalne direktorice policije št. 100-1525/2019/2 (1502-26), z dne 5. 12. 2019, katero je vsebovalo sprejetje odločitve, da se za prve tri generacije policistov, ki so se v letu 2007 in 2008 usposabljali na delovnem mestu »kandidat za policista EU« preveri morebitno izpolnjevanje pogojev za napredovanje ter pripravi ustrezne dopolnilne akte. V predmetnem obvestilu je bilo še navedeno, da bo preverjanje izpolnjevanja pogojev izvedel Urad za organizacijo in kadre ter do konca aprila 2020 tudi pripravil in izdal ustrezne dopolnilne akte.

 

Zaradi navedenega smo opozorili, da smo sedaj že v drugi polovici meseca maja in nas zanima, v kateri fazi je postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev, obenem pa smo pozvali, da UOK MNZ nemudoma pristopi k odpravi kršitev pravic, in sicer tako, da vsem upravičencem izda ustrezne akte in s tem izpolni nastale obveznosti iz delovnega razmerja ter sočasno izplača dolgovane zneske, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

 

Poleg tega smo zahtevali še, da se še enkrat preveri tudi vse ocene za leto 2009, ki se nanašajo na policiste 4. generacije, ki so se usposabljali za varovanje zunanje meje EU, in sicer v obdobju od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009, saj je bilo pri obravnavi določenih policistov ugotovljeno, da so bili za leto 2009 nekateri ocenjeni za nazaj, in sicer šele leta 2016 ter še to na pobudo sindikata. Zaradi navedenega smo ocenili, da je potrebno še enkrat, za vsakega posameznika, najprej preveriti ali je bil sploh ocenjen ter takoj zatem še enkrat preveriti pogoje za napredovanje in v primeru nepravilnosti, zadevo tudi takoj ustrezno sanirati, in sicer z izdajo dopolnilnih aktov. Opozorili smo še, da morajo biti vsi iz 4. generacije v skladu z veljavno zakonodajo ocenjeni, saj v kolikor niso prejeli ustrezne delovne ocene so posledično lahko namreč oškodovani pri napredovanjih.

Obveščamo vas, da vas bomo z odgovorom na našo pobudo seznanili, ko prejmemo pisni odgovor.

 

Z odličnimi pozdravi.

 

                                                                                              Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

 

Številka:  3643/OBC-44/2020/1

Datum :   17. 5. 2020

 

 

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>