Pridružite se nam:

PONOVNA ZAHTEVA ZA TAKOJŠEN UMIK VAROVALNE OPREME 

Datum objave: 14-04-2020
Spoštovani, 
 
 
Dne 12.4.2020 smo vas z dokumentom št. 3278/GD-28/2020/1 seznanili z neustrezno zaščitno opremo, ki so jo policistke in policisti prejeli v uporabo in sicer zaščitne maske proizvajalca VWR z oznako produkta 113-0713, ki so namenjena uporabi v prehrambni dejavnosti, hkrati pa vas pozvali, da navedeno opremo nemudoma izločite iz uporabe. 
 
Dne 12.4.2020 smo prejeli odgovor Policije št. 219-5/2020/45  (206-01), v katerem navajate, da »so bile sporne maske zaradi napake posameznega uslužbenca policije, po do sedaj ugotovljenih podatki razdeljene policistom le v eni policijski enoti«. V SPS ugotavljamo, da vaš odgovor ne ustreza dejanskemu stanju in ga zato ne moremo sprejeti kot ustreznega! 
 
Na podlagi našega poziva smo namreč iz več policijskih enot  v Republiki Sloveniji prejeli informacije, da je neustreznih higienskih mask v uporabi bistveno več. Namreč, policijskim enotam so bile dostavljene tudi higienske maske proizvajalca VWR številke tipa 113-0174, zelene barve, ki na prvi pogled izgledajo t.i. kirurške, vendar ob ogledu podatkov iz deklaracije na spletni strani proizvajalca ugotavljamo, da gre prav tako za higienske maske (troslojne), namenjene uporabi v prehrambeni dejavnosti (več na: https://uk.vwr.com/store/product/548879/hygiene-masks-3-ply-non-woven-pp)  
 
 
Kot dokaz za resničnost naših navedb, vam posredujemo tudi fotografije neustreznih mask VWR številke tipa 113-0174 : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hkrati ostro protestiramo proti vaši navedbi v citiranem dopisu, da »so policisti dolžni preveriti vso varovalno opremo, preden jo uporabijo in na morebitna odstopanja takoj opozoriti vodjo enote«. 
 
Kot delodajalec ste namreč odgovorni za varnost in zdravje pri delu, skladno z določbami 45. člena ZDR-1 in 5. členom Zakona o varnosti in zdravja pri delu (ZVZD1). Ena od temeljnih pravic iz delovnega razmerja je namreč pravica do dela in delovnega 
okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje (11.člen ZVZD-1). Hkrati je dolžnost delavca, da mora uporabljati sredstva za delo, varnostne naprave in osebno varovalno opremo skladno z njihovim namenom in navodili delodajalca (3. odstavek 12. člena ZVZD-1). Nedopustno je, da delodajalec prelaga odgovornost za varovalno opremo na delavce, saj mora skladno z 19. členom ZVZD-1, v povezavi z 28. členom istega zakona določiti strokovne delavce za varnost in zdravje pri delu, ki so strokovno usposobljeni in tudi odgovorni za izvajanje vseh ukrepov skladno z ZVZD-1. Zaposleni (v tem primeru policisti) niso strokovno usposobljeni, da bi preverjali ustreznost zaščitne opreme, temveč je to izključna odgovornost delodajalca, ki ga tudi takšno postopanje ne odvezuje odgovornosti (8. člen ZVZD-1) 
 
Na podlagi določb 5. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu vas zato ponovno pozivamo, da zaradi neustreznosti nemudoma preverite dobavo in razdelitev mask in iz uporabe izločite vse higienske maske, ki ne izpolnjujejo ustreznih standardov za zagotavljanje in varnosti pri delu ter jih nemudoma nadomestite z zaščitnimi maskami, ki so certificirane za preprečevanje okužb skladno s priporočili stroke. 
 
Vaše ukrepanje in odgovor zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu pričakujemo v najkrajšem možnem času!

 
 
 
S spoštovanjem, 
 
mag. Kristjan Mlekuš
PREDSEDNIK SPS 
 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>