Pridružite se nam:

ZAHTEVA ZA TAKOJŠEN UMIK VAROVALNE OPREME 

Datum objave: 12-04-2020
Spoštovani, 
 
V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) smo bili s strani članic in članov obveščeni, da so prejeli v uporabo neustrezno zaščitno opremo, ki ne nudi zaščite v zvezi s preprečevanjem okužbe in omejevanjem širjenja virusa COVI-19. Zaradi navedenega od pristojnih na Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji zahtevamo takojšen umik takšne varovalne opreme. 
 
Policijske enote so v preteklih dneh prejele v uporabo zaščitno opremo za preprečevanje okužb z virusom COVID-19 in sicer zaščitne maske proizvajalca VWR z oznako produkta 113-0713. Že na prvi pogled se zaradi izredne prosojnosti materiala poraja sum v učinkovitost in ustreznost navedenih zaščitnih mask z namenom zaščite zaposlenih pred okužbami z virusom COVID-19 (fotografiji 2 in 3). 
 
 
 
Pri preverjanju standarda zaščite za maske VWR 113-0713 je bilo ugotovljeno, da sploh ne gre za zaščitne oz. kirurške maske, temveč za t.i. higienske maske, ki so namenjene 
uporabi v prehrambni in trgovski industriji za zaposlene, ki so v stiku s hrano (priprava, prodaja), kar izhaja iz navedb na uradni spletni strani proizvajalca VWR (https://si.vwr.com/store/product/3218021/hygiene-masks-2-ply-non-wovenpp?fbclid=IwAR0arMIC6MY4IkcwSSIupR2btTwU1kCQ1Ako1NujV_FoFE_aFOzrvb--WqQ). Navedene maske so namreč dvoslojne, z gostoto prepustnosti materiala 20g/m2 na zunanji strani in 20g/m2 na notranji strani maske, opremljena pa so le s certifikatom »Food contact certificate F«, ki ima odgovarjajoče standarde DIN EN 1186-1, DIN EN 1186-2, DIN EN 11863 in EN 13130-1. Na spletni strani Evropske agencije za standardizacijo https://www.enstandard.eu/din-standards/ je tudi razvidno, da navedene higienske maske niso opremljene s ustreznimi certifikati glede propustnosti materiala, kot to velja za kirurške in respiratorne maske.  
 
 
 
Fotografija 2,3 
 
Iz navedenih dejstev torej izhaja, da ste kot delodajalec policistke in policiste na terenu, ki takoj za zdravstvenim osebjem sodijo v najbolj izpostavljene in ogrožene skupine, opremili s higienskimi maskami, ki so namenjeni za uporabo v prehrambni industriji, nikakor pa niso namenjene zaščiti zaposlenih pred možnimi okužbami.  
 
Navedeno izhaja tudi iz navedb stroke: »Na Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke pojasnjujejo, da se zaščitne maske delijo na »navadne« medicinske (tip I in tip II) ter »kirurške« medicinske maske (tip IIR). Kirurške maske se od prvih dveh tipov razlikujejo po tem, da so z zunanje strani odporne in ščitijo kirurga med posegom pred brizgi tekočine, na primer krvi. Poleg navedenih se na trgu pojavljajo tudi maske, ki so jih na tržnem inšpektoratu poimenovali »higienske«, saj se ne uvrščajo med osebno varovalno 
opremo niti med medicinske pripomočke, zato tudi niso označene z oznako CE, s katero proizvajalec jamči, da je izdelana v skladu s standardi. Te maske, opozarjajo na agenciji, so proizvedene v nemedicinske namene, ne glede na to pa vseeno predstavljajo (op.  samo) določeno bariero pred nosom in usti tistega, ki jih nosi«.  (https://www.dnevnik.si/1042926030?fbclid=IwAR3LRTOC8RDevXXFzlwNQd7gYJgODZ_50m Kyq4oZ8dENelyg4o5jcS6MKBA)  
 
 
Na podlagi določb 5. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu vas zato pozivamo, da zaradi neustreznosti nemudoma izločite iz uporabe vse higienske maske (tako proizvajalca VWR, tip 113-0713, kot morebitnih drugih), ki ne izpolnjujejo ustreznih standardov za zagotavljanje in varnosti pri delu ter jih nemudoma nadomestite z zaščitnimi maskami, ki so certificirane za preprečevanje okužb skladno s priporočili stroke. Kot izpostavljena poklicna skupina ne moremo pristajati na zagotovitev higienskih mask za policistke in policiste po načelu »vsaj nekaj je bolje kot nič«!  
 
V SPS pričakujemo vaš čimprejšnji odgovor, v katerem na podlagi določb Kolektivne pogodbe za policiste zahtevamo tudi posredovanje podatkov o številu nabavljenih higienskih mask proizvajalca VWR tip 113-0713, kot morebitnih drugih ter višino sredstev, ki so bila s strani MNZ oz. Policije porabljena za nabavo navedenih higienskih mask. 
 
Vaše ukrepanje in odgovor zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu pričakujemo v najkrajšem možnem času! 
 
 
 
S spoštovanjem,  
mag. Kristjan Mlekuš 
PREDSEDNIK SPS 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>