Pridružite se nam:

IZPLAČILO DODATKA ZA DELO NA OBMOČJU EPIDEMIJE

 

Datum objave: 09-04-2020

Spoštovane članice in člani SPS, vsi zaposleni

 

Obveščamo vas, da smo bili neuradno seznanjeni, da je v preketlih dneh potekala korespondenčna seja Komisije za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), ki naj bi podala razlago 11. točke 39. člena KPJS glede dodatka za delo v rizičnih razmerah v času razglašene epidemije. V preteklih dneh so se namreč v medijih pojavile informacije, da bo Vlada RS poskušala izplačilo dodatka spraviti na minimalno število zaposlenih in da gre pri obljubah o plačilu najbolj obremenjenih in ogroženih javnih uslužbencev zgolj za slepilni maneve. Ta trditev se je izkazala resničnega tudi pri obljubljenih 200% dodatka v »mega corona zakonu«, kjer je Vlada namesto javno obljubljenih 200% predlagala (in DZ potrdil) zgolj 100%. Poleg tega se po tem zakonu oba dodatka seštevata in skupaj ne smeta presegati več kot 100% dodatka.

 

 V zvezi z navedeno razlago določb KPJS smo bili obveščeni, da so vladni člani komisije skupaj s predsednico komisije preglasovali sindikalne predstavnike in sprejeli razlago omenjenega člena, ki ni v korist zaposlenih v javnem sektorju temveč je izrazito v prid delodajalcem.

 

Neuradno se razlaga glasi:

 

»Javnemu uslužbencu pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah v obdobju epidemije, če sta kumulativno izpolnjena pogoja, da je razglašena epidemija v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih in da javni uslužbenec opravlja delo v nevarnih pogojih. Do dodatka je upravičen le za ure, ko je opravljal delo v nevarnih pogojih.

 

Nevarni pogoji so pogoji, ko je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje javnega uslužbenca zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi katere je bila razglašena epidemija.

 

Delodajalec določi dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela, in čas, ko je javni uslužbenec opravljal delo in naloge v nevarnih pogojih dela.

 

Šteje se, da ne gre za delo v nevarnih pogojih dela, če javni uslužbenec opravlja delo na domu.

 

Sklic v četrtem odstavku 9. točke prvega odstavka 39. člena KPJS na 11. točko prvega odstavka istega člena je napačen in se dejansko nanaša na 9. točko prvega odstavka 39. člena KPJS.«

 

Sindikalni predstavniki so tej razlagi nasprotovali, saj so bili mnenja, da je napačna in presega pristojnosti komisije za razlago (npr. pooblastilo delodajalcu, da določi dela in naloge…). Razlaga je skrajno problematična, saj omogoča neenako prakso, arbitrarnost in skrajno oženje kroga prejemnikov dodatka po KPJS.« Predlog razlage sindikatov javnega sektorja je bil zavrnjen.

 

Kot smo. bili obveščeni, je bil problematičen tudi sam postopek sprejemanja razlage. Predsednica komisije za razlago kolektivne pogodbe je tako kar sama, praktično vnaprej že imela pripravljeno razlago, ki je bila na koncu tudi sprejeta, še preden so ostali člani komisije dobili na vpogled vladno vlogo, nekatere vloge, ki so prispele in predlagale razlago tega istega člena pa sploh niso bile obravnavane in so bile več dni zadrževane na Ministrstvu za javno upravo.

 

V Sindikatu policistov smo podprli nadaljnje skupne aktivnosti vseh sindikatov javnega sektorja, ki bodo usmerjene v zaščito pravic zaposlenih in pravično izplačilo dodatka vsem, ki so v teh težkih časih na svojih delovnih mestih in skrbijo za delovanje vseh sistemov države.

 

V SPS smo mnenja, da je komisija bistveno presegla svoje pristojnosti, saj je z razlago posegla v materialne določbe KPJS, kar je nedopustno. KPJS namreč ne določa, da bi morali delodajalci sprejeti kakršenkoli interni akt z določitvijo delovnih mest, kjer so zaposleni upravičeni do izplačila dodatka. Razlaga kolektivne pogodbe pomeni zgolj razlago kako se posamezni člen razume, ne more pa spreminjati materialnih določb kolektivne pogodbe.

 

SPS je že stopil v kontakt s svojimi pravnimi zastopniki in bomo vsem članicam in članom zagotovili pravno pomoč pri vložitvah tožbenih zahtevkov.

 

Hkrati vas obveščamo, da je delodajalec skladno z določbami ZDR-1, ZJU in KPP dolžan vsak interni akt, ki vpliva na pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, poslati v uskladitev reprezentativnim sindikatom, kar seveda pričakujemo tudi od vodstva Policije in MNZ v primeru »nasilne« uveljavitve razlage KPJS.

 

Spoštovane policistke in policisti, zaposleni v Policiji, MNZ in IRSNZ! V teh težkih časih, ko izpostavljamo tako svoje zdravje in življenja, kot tista naših najbližjih in smo poleg zdravstvenih delavcev najbolj izpostavljena poklicna skupina, vidimo, da smo za Vlado RS in delodajalca nepomembni in zgolj nujno zlo, ki jih je potrebno na vsak način izigrati in ponižati. Njihove zahvale javnim uslužbencem in trepljanje po ramenih prijazno zavračamo in naj jim sporočamo, da jih ne potrebujemo! Mi vemo kaj je naše poslanstvo, Vladi in delodajalcu pa je edino merilo teptanje pravic zaposlenih!

 

 

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Mlekuš

PREDSEDNIK SPS

Številka: 3278/OBC-37/2020/1

Datum : 9.4.2020

           

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>