Pridružite se nam:

ODZIV NA NERESNIČNE NAVEDBE MINISTRA ZA NOTRANJE ZADEVE

Datum objave: 02-04-2020

Spoštovani g. Aleš Hojs, Minister za notranje zadeve,

 

v Sindikatu policistov Slovenije (SPS) smo bili s strani naših članic in članov seznanjeni, da ste kot minister za notranje zadeve v Državnem zboru Republike Slovenije dne 1.4.2020, med razpravo na Odboru za obrambo, ki je odločal o aktivaciji 37. člena Zakona o obrambi, izjavili, da »oba policijska sindikata podpirata vse ukrepe, ki jih izvajate na MNZ«. Zaradi navedene vaše izjave se tako med policisti kot v javnosti neupravičeno ustvarja vtis, da Sindikat policistov Slovenije zagovarja aktivacijo 37.a člena Zakona o obrambi, kar pa ne drži.

 

Vaša izjava je v celoti neresnična v delu, ki se nanaša na Sindikat policistov Slovenije (SPS). Namreč SPS se v procesu predlaganja aktivacije 37.a člena Zakona o obrambi nikoli do tega vprašanja ni opredeljeval, še manj pa drži vaša navedba, da podpiramo vse ukrepe, ki jih izvaja MNZ.  Tovrstno vprašanje ni bilo nikoli predmet ne pogovorov (tudi na sestanku pri vašem državnem sekretarju, na katerega ste se v izjavi sklicevali), še manj pa pisne korespondence med SPS in MNZ.

 

Poudarjamo, da je aktivacija 37.a člena Zakona o obrambi izključno politično vprašanje in se SPS do tega ne bo opredeljeval. Verjetno pa vam je poznano naše stališče glede domnevne »razbremenitve« policistov s tem ukrepom, saj smo ga večkrat izpostavili tako v javnosti, kot tudi na seji Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo DZ dne 30.5.2019 (magnetogram dostopen na povezavi https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=pmagdt&uid=4C63623EF7B4EE86C1258410001F2B9A)

 

SPS že več let opozarja na globoko kadrovsko krizo in se zavzema za aktivno politiko zaposlovanja v Policiji ter za celovito ureditev statusa in pravičnega plačila pomožnih policistov. Naši predlogi so bili v okviru stavkovnih zahtev pri izvedbi opozorilne stavke dne 3.2.2020 že ob napovedi stavke posredovani MNZ in Vladi RS.

 

Sindikat policistov Slovenije vaše izjave o »podpori« ukrepov MNZ (razumljeno je bilo tudi glede izjemnih pooblastil SV) razume kot poskus zlorabe sindikata v politične namene, kar je ob tako občutljivi temi, kot je aktivacija 37.a člena Zakona o obrambi, povsem nedopustno.

 

Sindikat policistov Slovenije je demokratična, enovita, prostovoljna, samostojna in nepolitična interesna organizacija uniformiranih in neuniformiranih uslužbencev Policije in uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve RS, ki deluje z namenom varstva interesov, ekonomsko socialnega položja ter pravic iz delovnega razmerja. Vedno pa se bomo oglasili, ko gre za vprašanja, ki vplivajo na pravice in pogoje dela policistk in policistov!

 

Zato SPS ne bo pristajal na kakršenkoli poskus zlorabe njegovega imena ali njegovih predstavnikov v politične namene in bomo, tako kot vedno v preteklosti, tudi v bodoče ostro odreagirali na vsak takšen odkrit ali prikrit poskus!

 

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Mlekuš

PREDSEDNIK SPS


Datum : 2. 4. 2020

           

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>