Pridružite se nam:

DODATEK ZA DELO V RIZIČNIH RAZMERAH – OBVESTILO

 

Datum objave: 24-03-2020

Spoštovane članice in člani SPS.

 

V Republiki Sloveniji je bila 12. 3. 2020, zaradi nezadržnega širjenja koronavirusa (COVID-19), ki neposredno ogroža zdravje in življenje ljudi razglašena epidemija, in sicer za območje celotne države.

 

V povezavi s tem pa so z razglasitvijo epidemije nastopili tudi pogoji za izplačilo posebnega dodatka, ki pripada javnim uslužbencem, in sicer na podlagi 23. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in se nanaša na dodatek za nevarnost in posebne obremenitve.

 

Natančneje dodatke za nevarnosti in posebne obremenitve opredeljuje 39. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), ki v svoji 11. točki določa tudi dodatek za delo v rizičnih razmerah (območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij), in sicer v višini 65 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.

 

Dodajamo še, da se dodatek za delo v rizičnih razmerah lahko izplačuje le za čas razglašene epidemije, samo delo pa se dejansko opravlja v izpostavljenih pogojih, kar seveda obenem pomeni, da dodatka nekako ni možno izplačati javnim uslužbencem, ki delo opravljajo od doma in tako niso izpostavljeni neposrednemu tveganju povezanim z njihovim zdravjem.

 

Kljub temu pa je nenazadnje končna presoja o tem, kdo konkretno je upravičen do tega dodatka tudi v pristojnosti delodajalca, ki lahko odločitev do upravičenosti tudi razširi.

 

Na podlagi napisanega v SPS menimo, da so do dodatka za delo v rizičnih razmerah upravičeni vsi policisti in policistke ter drugi zaposleni v policiji, MNZ in IRSNZ, od katerih se zaradi vsebine opravljanja njihovih nalog oziroma njihovega poklicnega poslanstva zahteva tudi zagotavljanje nemotenega delovnega procesa in so še naprej primorani vsakodnevno prihajati v službo na svoje delovno mesto, ker svojega dela enostavno nikakor ne morejo opravljati od doma in so na ta način tako izpostavljeni neposrednemu tveganju povezanim z njihovim zdravjem.

 

Do izplačevanja predmetnega dodatka, na opisan način, se je pozitivno izreklo tudi Ministrstvo za javno upravo, ki je nenazadnje tudi pristojno za celotni sistem plač v javnem sektorju. Zaradi tega tudi ne vidimo več zadržkov, da do realizacije oziroma izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah ne bi prišlo v vseh tistih primerih, ko so izpolnjeni pogoji za to.

 

Članice in člani SPS, ki imajo morebiti še dodatna vprašanja povezana z dodatkom za delo v rizičnih razmerah pa se lahko obrnejo na svoje regionalne predstavnike oziroma na elektronski naslov projektna@sindikat-policistov.si.

 

Na koncu vas še obveščamo, da vas bomo o vseh aktualnih stvareh, ki se nanašajo na izplačilo dodatka za delov v rizičnih razmerah, sproti in nemudoma obveščali.

 

Z odličnimi pozdravi.

 

 

                                                                                              Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

 

Številka:  3643/OBC-33/2020/1

Datum :   23. 3. 2020

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>