Pridružite se nam:

ODREJANJE ČAKANJA NA DELO DOMA - OBVESTILO

               

Datum objave: 23-03-2020

Spoštovane članice in člani SPS.

 

Zaradi številnih vprašanj glede odrejanja čakanja na delo za policistke in policiste, vas seznanjamo, da smo v Sindikatu policistov Slovenije (SPS) preko vikenda na navedeno opozorili vodstvo Policije in jih med drugim zaprosili, da naj nam posredujejo pojasnila, ali je bila dejansko sprejeta odločitev o odrejanju čakanja na delo z 80 % nadomestilom plače, ali je šlo zgolj za napačno interpretacijo posameznih vodij policijskih enot.

Obveščamo vas, da smo s strani vodstva policije danes prejeli naslednje sporočilo:

"Spoštovani,

 

obveščamo Vas, da je vodstvo Policije sprejelo odločitev, da v Policiji za aktivne policiste, ki nimajo omejitev (npr. kot zdravstvenih ipd) NE bo uvedlo ukrepa - čakanje na delo doma, ki ga določajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja".

 

V SPS, glede na odgovor vodstva policije ocenjujemo, da je prišlo pri odrejanju čakanja na delo doma do napačne razlage usmeritev s strani posameznih vodij enot. Prav tako pa opozarjamo, da je za odreditev navedenega ukrepa potrebno s strani delodajalca izdati ustrezen sklep in le to ni prepuščeno posameznemu vodji enote, da odreja z razporedom dela, pri tem pa je potrebno upoštevati še usmeritve MNZ glede organizacije dela in urejanja pravic in obveznosti št. 100-335/2020/17 (150), 18. 3. 2020.

 

Z odličnimi pozdravi.

 

                                                                                              Sebastjan Korošec

                                                                                              generalni sekretar SPS

Številka:  3643/OBC-32/2020/1

Datum :   23. 3. 2020

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>