Pridružite se nam:

PONOVNA PREVERITEV IN ODMERA LETNEGA DOPUSTA PO 3. ALINEJI, TOČKE F, PRVEGA ODSTAVKA 19.A ČLENA KPP - OBVESTILO

               

Datum objave: 16-03-2020

Spoštovane članice in člani SPS.

 

Obveščamo vas, da smo v Sindikatu policistov Slovenije (SPS), na pooblaščenca generalne direktorice policije za sodelovanje s sindikati, naslovili poziv in pobudo pod št. 3643/GD-1/2020/1, ki se je nanašala na odmero dodatnega dneva letnega dopusta po 3. alineji, točke f., prvega odstavka, 19.a člena KPP, in sicer v povezavi z opravljanjem dela na delovnih mestih s predpisanimi zaščitnimi sredstvi (zaščitna majica oziroma zaščitni telovnik).

 

Na podlagi našega ponovnega zaprosila z dne 11. 3. 2020 smo prejeli odgovor UOK MNZ št. 109-4/2020/43 (1501) iz katerega jasno izhaja, da naj se s strani Policije še enkrat preverijo pogoji in v primeru utemeljenosti na novo odmeri dodatni dan letnega dopusta po 3. alineji, točke f., prvega odstavka, 19.a člena KPP, in sicer za vse tiste policiste, ki so za leto 2020 upravičeni do dodatnega dneva letnega dopusta po relevantni določbi, pa jim le-ta še ni bil predhodno upoštevan.

 

Glede na to, da je bil za realizacijo s strani UOK MNZ postavljen zelo kratek rok, in sicer že ta ponedeljek, 16. 3. 2020 do konca delovnega dne, smo 15. 3. 2020 vodstvo policije pozvali, da pravočasno, po uradni dolžnosti, še enkrat, opravi preveritev pogojev za dodatni dan letnega dopusta po 3. alineji, točke f., prvega ostavka, 19.a člena KPP, in sicer za vse policiste, z razlogom, da ne bi prišlo do oškodovanja posameznih zaposlenih oz. do nepotrebnega vlaganja zahtevkov za odpravo nepravilnosti iz delovnega razmerja.

 

V SPS smo vodstvo policije seznanili, da v najkrajšem možnem času pričakujemo povratni odgovor o realizaciji aktivnosti, ki izhajajo iz naročila UOK MNZ.

 

Sporočamo vam, da smo odgovor s strani vodstva policije prejeli še isti dan in sicer smo bili seznanjeni, da je SGDP prejšnji teden pisno naročil vsem NOE GPU in PU, da se policiste, ki pretežni del polnega letnega  delovnega  časa  opravljajo  delo  v  drugih  pogojih dela oziroma nevarnostih,  povezanih  z  opravljanjem  dela, in sicer v povezavi z našim pozivom konkretno delo na  delovnih  mestih  s  predpisanimi  osebnimi zaščitnimi  sredstvi,   vnese  v  sistem  MFERAC do vključno 16 .3. 2020 (tj. jutri). Sporočamo vam, da smo bili tudi obveščeni, da bo na podlagi tega vnosa tehnično omogočeno upoštevati to dejstvo - nošenje  zaščitnih  sredstev  -  ki ima za posledico pravico do dodatnega 1 dneva LD, kar bo razvidno iz sklepov letnega dopusta. Opozorili pa so nas na določbe 19.a člena Kolektivne pogodbe za policiste, ki določa t.i. pogoj to je -  da pretežni del polnega letnega delovnega časa opravljajo  delo  v  drugih  pogojih  dela oziroma nevarnostih, povezanih z opravljanjem  dela,  kar  v  povezavi  s  tretjo  alinejo istega člena pomeni konkretno, da nosijo zaščitna sredstva v obsegu tega časa.

 

V SPS se vodstvu policije zahvaljujemo za takojšen in konstruktiven pristop k reševanju nastale situacije glede našega poziva za ponovno preverjanje izpolnjevanja pogojev za dodatni dan letnega dopusta po 3. alineji, točke f., prvega ostavka, 19.a člena KPP, s čimer bomo s skupnim prizadevanjem dosegli večje zadovoljstvo zaposlenih v policiji in preprečili vlaganje večjega števila zahtevkov za odpravo nepravilnosti iz delovnega razmerja.

 

S sindikalnimi pozdravi.

 

 

                                                                                              Sebastjan Korošec

                                                                                              generalni sekretar SPS

Številka:  3643/OBC-27/2020/1

Datum :   16. 3. 2020

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>