Pridružite se nam:

KARIERNI SISTEM V POLICIJI, NADALJEVANJE POGAJANJ O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 22.Č ČLENA KOLEKTIVNE POGODBE ZA POLICISTE – OBVESTILO

 

Datum objave: 10-01-2020

Spoštovane članice in člani SPS!

 

V preteklih tednih smo vas večkrat obvestili, da je prišlo do zastoja na pogajanjih za Sklenitev sprememb in dopolnitev 22.č člena Kolektivne pogodbe za policiste (KPP), ki se nanaša na vzpostavitev ustreznega kariernega sistema v Policiji.

 

Že v našem obvestilu št. 3278/GD-82/2019/1 z dne 10.12.2019 smo vas seznanili, da je Vladna pogajalska skupina podala predlog, da se pogajanja prekinejo oz. »zamrznejo«.

 

V Sindikatu policistov Slovenije smo kot edina skupina v pogajanjih takemu predlogu ostro nasprotovali in opozorili, da se pogajanja po nepotrebnem zavlačuje že od samega pričetka, prav tako pa smo kot edina pogajalska skupina v tem procesu opozorili, da po našem mnenju ni sprejemljiv način vodenja pogajanj ter da se pogajanj ne udeležujejo člani pogajalske skupine in da vodja VPS ne zagotovi prisotnosti le teh, oz. predstavnikov posameznih ministrstev in drugih organov v primeru neodložljive zadržanosti članov VPS. Na posameznih pogajanjih sta bila prisotna celo samo 2 predstavnika VPS in sicer MNZ in Policije, kar je absolutno nesprejemljivo. Poleg tega se je pogajanja odpovedovalo nekaj minut pred pričetkom ter so jih na pobudo enega od pogajalskih strani celo prekinili tekom poletja, kar po našem mnenju vzbuja resen dvom v namen Vlade RS zaključiti pogajanja glede kariernega sistema.

 

Ker se pogajalski proces, kljub vztrajanju SPS ni nadaljeval, smo o tem seznanili Kabinet predsednika Vlade RS ter vodji pogajalske skupine dne 28.12.2019 podali urgenco na zahtevo za nadaljevanje pogajanj, saj se več kot tri tedne na našo pisno opredelitev sploh niso odzvali.

 

Seznanjamo vas, da smo bili danes obveščeni, da se bodo pogajanja na podlagi zahtev SPS nadaljevala v naslednjem tednu in sicer predvidoma 16.1.2020. Glede na dosedanje dogajanje v procesu pogajanj (SPS je žal le eden od udeležencev) in v primeru ponovnega izigravanja in zavlačevanja, bomo le to razumeli kot kršitev Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev.

   

SPS še vedno vztraja na svojem stališču iz dopisa SPS št. 3278/GD-43/2019/1 (SPS), da pogajanja za pripravo priporočil za izvedbo kariernega sistema kot izvedbenega akta niso možna, dokler ni znana vsebina in materialnopravna ureditev te materije v KPP, saj bi se s tem rušila pravna konsistentnost in posledično kvaliteta kariernega sistema v Policiji. Nikakor ne bomo pristajala na parcialne rešitve, zato smo predstavniki SPS od Vladne pogajalske skupine izrecno zahtevali:

-      da na Vladi RS pridobi ustrezen mandat, ki bo skladen z določbami Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, da se pogajanja vodijo upoštevajoč določbe 8. odstavka 22. člena ZJU

-      da VPS, glede na njeno elitno sestavo pripravi ustrezen predlog ureditve materije v KPP, ki bo skladen s Sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev

-      Intenziviranje pogajanj ter določitev skrajnega roka za zaključek pogajanj

-      Zagotovitev prisotnosti in ustreznega delovanja VPS, ki bo sledil cilju zaključka pogajanj v zgoraj določenem roku

 

Kot temelj zahtevamo določitev jasnih kariernih poti oz. določitve kariernih delovnih mest na način, da bo omogočeno izvajanje kariernega sistema in vodenje kariernih poti v policiji  (skladno z določbo 3. odstavka V. točke sporazuma). Navedeno je po našem mnenju predpogoj za pogovore o ostalih podsistemih kariernega sistema (premeščanje, napredovanje, izobraževanje, kompetenčni model, ipd.).

S spoštovanjem!

Mag. Kristjan Mlekuš 

PREDSEDNIK SPS

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>