Pridružite se nam:

PREVZEM NOVE OPREME ZA IZVAJANJE PPSA PO SISTEMU »SIMUNITION«

Datum objave: 09-01-2020

Spoštovani,

v preteklih mesecih smo vas večkrat seznanili s pobudami Sindikata policistov Slovenije glede higienskih in drugih težav pri izvajanju praktičnega postopka po sistemu »Simunition«.

 

Pri tem smo na podlagi pobud članic in članov k razreševanju problematike pristopili celovito in pridobili ustrezna mnenja strokovnih inštitucij (NIJZ, ipd.), s čimer smo naše zahteve, po nabavi ustrezne količine dodatne opreme, ki bi zagotavljala varnost in zdravje pri delu tudi ustrezno strokovno utemeljili.

 

Na podlagi tako utemeljenih zahtev SPS je delodajalec sprejel odločitev, da so naše zahteve utemeljene in pristopil k nabavi ustrezne dodatne (in novejše) opreme.

 

Obveščamo vas, da smo bili s strani vodstva policije seznanjeni, da je bila s strani delodajalca nabavljena nova oprema in sicer v količinah, ki bodo omogočale varnost in zdravje pri delu ter ustrezen nivo higiene pri izvajanju PPSA. Prevzem nove opreme za Simunition bo v naslednjem tednu.

 

S spoštovanjem,

Mag. Kristjan Mlekuš

PREDSEDNIK SPS

 

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>