Pridružite se nam:

POBUDA ZA SPREMEMBO PRAVILNIKA IN AKTA – OBVESTILO ZA ČLANSTVO

Datum objave: 04-12-2019

Spoštovane članice in člani SPS.

 

V Sindikatu policistov Slovenije (v nadaljevanju SPS) smo prepričani, da je iz vidika razvoja kariernega sistema pomembno, da se vsa delovna mesta višji policist-kriminalist na policijskih postajah sistemizira kot neuniformirana delovna mesta.

 

Zaradi navedenega smo v preteklosti na vodstvo MNZ in Policije že naslovi mnenje in pobudo, s čimer smo jih pozvali k spremembi Pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih, ter jim v mnenju na spremembo Akta predlog spremembe Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji (Akt) podali predlog spremembe Akta. Ker na našo pobudo vodstvo ni odreagiralo, smo ponovno posredovali pobudo, v kateri vodstvu policije kot delodajalcu podajamo pobudo za razreševanje problematike pogojev dela in življenja ter pravic zaposlenih, s katero se pri delu zaposleni srečujemo, saj je naša pobuda povezana z organizacijo delovnega procesa oziroma z delovnim razmerjem pri delodajalcu.

 

Vodstvo policije smo pozvali, da se opredeli o naši pobudi št. 3643/GD-64/2018/1, z dne 26. 10. 2018 v kateri smo jih opozorili, da ste nas policisti kriminalisti lokalnih kriminalističnih skupin seznanili s problematiko in nas zaradi zagotavljanja uspešnega izvajanja nalog zaprosili, da na vodstvo policije naslovimo pobudo glede uniformiranosti policistov kriminalistov na policijskih postajah.

 

V dopisu smo jih seznanili, da bi s pobudo radi dosegli spremembo Pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih (v nadaljevanju Pravilnik). V SPS smo predlagali, da se določba Pravilnika, kjer je določeno, da lahko vodja enote ali uslužbenec, ki ga nadomešča, uniformiranim policistkam oziroma policistom odredi opravljanje določenih nalog v lastnih oblačilih, spremeni oz. dopolni tako, da višji policisti-kriminalisti praviloma opravljajo naloge v lastnih oblačilih, lahko pa bi vodja enote ali uslužbenec, ki ga nadomešča, odredil, da določene naloge opravljajo izjemoma kot uniformirani policisti.

 

Prav tako smo vodstvo opozorili, da smo jim že v mnenju na Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji št 3278/GD-8/2018/1, 29. 1. 2019 predlagali, da je iz vidika razvoja kariernega sistema pomembno, da se vsa delovna mesta višji policist-kriminalist na policijskih postajah sistemizira kot neuniformirana delovna mesta. Navedeno vidimo z vidika razvoja kariernega sistema kot nujno in potrebno, saj je v sistemu napredovanja na lokalnem nivoju to izjemnega pomena. Zavedamo se sicer kadrovskih težav, ki pestijo policijske postaje in da višji policisti-kriminalisti večino časa delajo v uniformi ter pokrivajo patruljne službe, vendar z vidika strokovnosti, pripadnosti in razvoja kariere vseeno menimo, da bi morali delovna mesta višjih policistov-kriminalistov definirati kot neuniformirana delovna mesta ter določiti pravico do dodelitve delovne obleke ter temu ustrezno prilagoditi normativni del Akta.

 

Obveščamo vas, da vas bomo o odgovoru vodstva na naše pobude obvestili.

 

Z odličnimi pozdravi.

 

                                                                                              Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

 


Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>